Školski odbor

29. sjednica

29. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 27. i 28.  sjednice Školskog odbora održanih 5. ožujka i 16.travnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka. 3.Ovom Odlukom prihvaća se...

Za 29. sjednicu

Za 29. sjednicu

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  29. sjednicu Školskog odbora za  10.lipnja 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 27. i 28. sjednice Školskog odbora 2.Usvajanje...

28. sjednica

28. sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme s M.Š., mag.kineziologije.

27. sjednica

27. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 26. sjednice Školskog odbora održane 5. ožujka 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Statut Škole. 4.Ovom...

Za 28. sjednicu

Za 28. sjednicu

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 28.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu  

26. sjednica

26. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće predsjednika o imenovanom članu Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se verificira mandat imenovanom članu Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole na mandatno razdoblje do 07.4.2021.godine. 3.Ovom Odlukom jednoglasno...

Za 27. sjednicu

Za 27. sjednicu

Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam  27. sjednicu Školskog odbora za  21.ožujka 2019. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 26.sjednice Školskog odbora 2.Usvajanje...

Za 26. sjednicu

Za 26. sjednicu

Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam  26. sjednicu Školskog odbora za  05.ožujka 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Izvješće predsjednika o imenovanom članu Školskog...

25. sjednica

25. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 23.sjednice Školskog odbora održane dana 13.prosinca 2018.god. i zapisnik sa 24.sjednice održane 24.prosinca 2018.godine. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastavnog fonda sati za 1. polugodište školske...

Za 25. sjednicu

Za 25. sjednicu

Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam  25. sjednicu Školskog odbora za  31.siječnja 2019. godine u 10,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika sa 23. i 24....