Pozivi

pozivi za sjednice š.o.

1.konstituirajuću sjednicu

1.konstituirajuću sjednicu

Temeljem čl. 44. Statuta Škole sazivam 1.konstituirajuću sjednicu Školskog odbora za 29.travnja 2021. godine u 11,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Izvješće predsjedatelja o izabranim članovima Školskog odbora 2.Verificiranje mandata...

53.sjednica

53.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 53.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika sa 49.,50.,51. i 52. sjednice Školskog odbora

52.sjednica

52.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 52.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju i ostvarenju financijskog plana za 2020. godinu

51.sjednica

51.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 51.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje aneksa ugovora o radu

50.sjednica

50.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 50.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu

49.sjednica

49.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 49. sjednicu Školskog odbora za 01.veljače 2021. godine u 11,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 48. sjednice 2.Usvajanje Izvješća o obavljenoj inventuri...

48.sjednica

48.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 48. sjednicu Školskog odbora za 14.prosinca 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 45., 46.i 47. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...

47.sjednica

47.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 47.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za nabavu 3D printera

46.sjednica

46.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 46.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za potpis Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava...

45.sjednica

45.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 45. sjednicu Školskog odbora za 05.listopada 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 42., 43.i 44. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...