Pozivi

pozivi za sjednice š.o.

46.sjednica

46.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 46.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za potpis Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava...

45.sjednica

45.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 45. sjednicu Školskog odbora za 05.listopada 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 42., 43.i 44. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...

44.sjednica

44.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 44.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju 2.Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu 2.Donošenje Odluke o dopunama Plana nabave za 2020.godinu

43.sjednica

43.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 43.elektroničku sjednicu Školskog odbora za 4.rujna 2020. godine u 14,00 sati u prostoru knjižnice sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Primjene uputa za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 u Školi Predsjednik Š.O.

42.sjednica

42.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 42.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1 do 30.6.2020. godine 3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju...

41.sjednica

41.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 41. sjednicu Školskog odbora za 28.svibnja 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika sa 39. i 40. sjednice Školskog odbora...

40.sjednica

40.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 40.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka

39.sjednica

39.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 39.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o dopuni Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

38.sjednica

38.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 38.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika s 35.,36. i 37. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu 3.Donošenje Odluke o dopunama...

37.sjednica

37.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 37.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga I. Izmjena Statuta Škole