Pozivi

pozivi za sjednice š.o.

50.sjednica

50.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 50.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu

49.sjednica

49.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 49. sjednicu Školskog odbora za 01.veljače 2021. godine u 11,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 48. sjednice 2.Usvajanje Izvješća o obavljenoj inventuri...

48.sjednica

48.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 48. sjednicu Školskog odbora za 14.prosinca 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 45., 46.i 47. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...

47.sjednica

47.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 47.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za nabavu 3D printera

46.sjednica

46.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 46.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za potpis Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava...

45.sjednica

45.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 45. sjednicu Školskog odbora za 05.listopada 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 42., 43.i 44. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...

44.sjednica

44.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 44.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju 2.Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu 2.Donošenje Odluke o dopunama Plana nabave za 2020.godinu

43.sjednica

43.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 43.elektroničku sjednicu Školskog odbora za 4.rujna 2020. godine u 14,00 sati u prostoru knjižnice sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Primjene uputa za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 u Školi Predsjednik Š.O.

42.sjednica

42.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 42.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1 do 30.6.2020. godine 3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju...

41.sjednica

41.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 41. sjednicu Školskog odbora za 28.svibnja 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika sa 39. i 40. sjednice Školskog odbora...