CJENIK OBRAZOVANJA ODRASLIH
1.Obrazovanje za programe strukovne kvalifikacije(i prekvalifikacija) od 1.-4.godine:

– 5500,00 kn (729,98 EUR) za školsku godinu-trogodišnji programi
– 5000,00 kn (663,61 EUR) za školsku godinu-programi za tehničare
– razlikovni i dopunski ispiti-500,00 kn(66,36 EUR) po predmetu
– završni rad – 1000,00 kn(132,72 EUR)
2.Programi usavršavanja – 5500,00 kn (729,98 EUR)
– zaključni ispit – 1000,00 kn (132,72 EUR)
3. Osposobljavanje:
– računalni operator – 4500,00 kn (597,25 EUR)
– računalni operator internet aplikacija – 6000,00kn (796,34 EUR)
4.Upis
Prilikom prijave na natječaj za upis, u programe obrazovanja odraslih, kandidati plaćaju 400 kn (53,09 EUR). Navedeni iznos priznaje se u cijenu utvrđene školarine za polaznike koji potpišu ugovor o obrazovanju. Za polaznike koji odustanu od školovanja i ne potpišu ugovor o obrazovanju
navedeni iznos pokriva troškove upisne procedure.
Ponovljeno polaganje ispita u svim oblicima obrazovanja plaća se 200,00 kuna (26,55 EUR).
Cijena obrazovanja po točkama 1.,2., 3. odnosi se na skupinu od najmanje 10 polaznika.
Ako se polaznik ispiše iz škole u roku od 10 dana nakon upisa uplaćeni iznos školarine vraća se polazniku uz naplatu troškova od 20% uplaćenog iznosa, ako se ispiše nakon tog roka školarina se ne vraća.