1.Obrazovanje za programe strukovne kvalifikacije(i prekvalifikacija) od 1.-4.godine:
– 4500,00 kn za školsku godinu-trogodišnji programi
– 4000,00 kn za školsku godinu-programi za tehničare
– razlikovni i dopunski ispiti-400,00 kn po predmetu
– završni rad – 1000,00 kn

2.Programi usavršavanja – 4500,00 kn
– zaključni ispit – 1000,00 kn

3.Osposobljavanje:

– računalni operator – 3800,00kn
– računalni operator internet aplikacija – 5000,00kn

4.Upis

Prilikom prijave na natječaj za upis,u programe obrazovanja odraslih,kandidati plaćaju 200 kn.Navedeni iznos priznaje se u cijenu utvrđene školarine  za polaznike  koji potpišu ugovor o
obrazovanju. Za polaznike koji odustanu od školovanja i  ne potpišu ugovor o obrazovanju
navedeni iznos pokriva troškove upisne procedure.

Ponovljeno polaganje ispita u svim oblicima obrazovanja plaća se 100,00 kuna .
Cijena obrazovanja po točkama 1.,2., 3. odnosi se na skupinu od najmanje 15 polaznika.
Ako se polaznik ispiše iz škole u roku od 10 dana nakon upisa uplaćeni iznos školarine vraća se polazniku uz naplatu troškova od 20% uplaćenog iznosa, ako se ispiše nakon tog roka školarina se ne vraća.
Cjenik se objavljuje na školskim mrežnim stranicama.

RAVNATELJ:Darko Bašić, prof.