Članovi

Članovi Školskog odbora od 29.04.2021. godine

  1. Ratko Božić              predstavnik Nastavničkog vijeća
  2. Dean Caput            predstavnik Nastavničkog vijeća
  3. Đurđica Šušak          predstavnica radnika Škole
  4. Miran Jurković      predstavnik Osnivača
  5. Uroš Mikašinović    predstavnik Osnivača
  6. Dragan Putica          predstavnik Osnivača
  7. Boris Grubišić          predstavnik roditelja

Također pogledajte...