Članovi

Članovi Školskog odbora od 07.04.2017. godine

  1. Ratko Božić              predstavnik Nastavničkog vijeća
  2. Željko Tibljaš           predstavnik Nastavničkog vijeća
  3. Đurđica Šušak         predstavnik radnika Škole
  4. Irma Dizdarević      predstavnik osnivača
  5. Uroš Mikašinović    predstavnik osnivača
  6. Dragan Putica          predstavnik osnivača
  7. Ivica Tadić                predstavnik Vijeća roditelja