Članovi

Članovi Školskog odbora od 07.04.2017. godine

  1. Ratko Božić              predstavnik Nastavničkog vijeća
  2. Željko Tibljaš           predstavnik Nastavničkog vijeća
  3. Đurđica Šušak         predstavnica radnika Škole
  4. Irma Dizdarević      predstavnica Osnivača
  5. Uroš Mikašinović    predstavnik Osnivača
  6. Dragan Putica          predstavnik Osnivača
  7. Ingrid Šimičić          predstavnica Vijeća roditelja

Također pogledajte...