U okviru aktivnosti projekta “KaRijERA i Ja” u sklopu Regionalnog Centra Kompetencija (RCK)  Tehničke škole Karlovac i partnera – Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka,  u periodu od 7. do 12. travnja 2022.  naši su  profesori:  Ena Baričević, Mario Tibljaš i Dino Delač prošli  prva dva modula edukacije o korištenju audio, video i virtual reality (VR) opreme u pripremi nastavnih materijala. Održavanje trećeg modula planirano je sredinom svibnja 2022.