OBRAZOVNO PODRUČJE

Elektrotehnika

NAZIVI ZANIMANJA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI ZANIMANJA

 • pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja
 • pomoćni monter električnih strojeva
 • pomoćni elektromehaničar

TRAJANJE OBRAZOVANJA

Dvije godine

POSEBNI UVJETI ZA UPIS

Zdravstvena sposobnost – kontraindikacije neraspoznavanje boja

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova montaže električnih strojeva i uređaja:

 • sastavljanje i montaža elektromehaničkih sklopova strojeva i uređaja
 • izrada namota električnih strojeva
 • montiranje električnih strojeva.
 • radovi na montiranju električnih postrojenja.

STANDARD ZANIMANJA

 1. Naziv zanimanja: monter električnih strojeva i uređaja
 2. Razina složenosti: II
 3. Opće kompetencije
  • sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji
  • sposoban je sudjelovati u grupnoj raspravi
  • sposoban je čitati i primijeniti podatke iz dokumenata o istoj temi
  • posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci
  • posjeduje vještinu samostalnog računanja, crtanja i mjerenja prema uputama, kao i preciznost u radu
  • primjenjuje stečeno znanje stranog jezika u svim oblicima komunikacije
  • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove
  • posjeduje znanje potrebno za korištenje aplikacija za tabelarni prikaz i izračun
 4. Stručne kompetencije
  • znati opasnosti na radu i propise o radu na siguran način te primijeniti mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti
  • znati moguće izvore zagađenja i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • racionalno upotrebljavati materijal i energiju
  • znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju
  • primijeniti postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
  • mjeriti osnovne električne veličine
  • izraditi dijelove električnih strojeva i elektrouređaja
  • rastaviti i sastaviti električne strojeve i uređaje
  • postaviti i spojiti električne strojeve i uređaje postrojenja.

OBRAZOVNO PODRUČJE

Elektrotehnika

NAZIVI ZANIMANJA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI ZANIMANJA

 • pomoćni monter električnih mreža

TRAJANJE OBRAZOVANJA

Dvije godine

POSEBNI UVJETI ZA UPIS

Zdravstvena sposobnost – kontraindikacije: neraspoznavanje boja i strah od visine.

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova montaže vodova električne mreže, niskonaponskih instalacija i rasvjetne opreme:

 • montiranje vodova električne mreže
 • montiranje kućnih instalacija i instalacijske opreme
 • montiranje niskonaponskih instalacija u proizvodnim pogonima;
 • montiranje rasvjetne opreme.

STANDARD ZANIMANJA

 1. Naziv zanimanja: monter vodova i instalacija
 2. Razina složenosti: II
 3. Opće kompetencije
  • sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji
  • sposoban je sudjelovati u grupnoj raspravi
  • sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi
  • posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci
  • posjeduje vještinu samostalnog računanja, crtanja i mjerenja prema uputama, kao i preciznost u radu
  • primjenjuje stečeno znanje stranog jezika u svim oblicima komunikacije
  • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove
  • posjeduje znanje potrebno za korištenje aplikacija za tabelarni prikaz i izračun
 4. Stručne kompetencije
  • znati opasnosti na radu i propise o radu na siguran način te primijeniti mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti
  • znati moguće izvore zagađenja i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • racionalno upotrebljavati materijal i energiju
  • znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju
  • primijeniti postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
  • mjeriti osnovne električne veličine
  • postaviti vodove električnih mreža
  • postaviti niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
  • postaviti TK instalacije
  • postaviti uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
  • postaviti rasvjetne uređaje

Nastavni plan – MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA I UREĐAJA

RB  

NASTAVNI PREDMET

Sati tjedno/ godišnje

Ukupno

sati

1. godina

2.godina

I. općeobrazovni dio

1. Hrvatski jezik

2,5 / 85

2,5 / 70

155

2. Računarstvo

1,5+0,5 / 68

68

3. Tjelesna i zdravstvena kultura

1,5 / 51

1,5 / 42

93

4. Vjeronauk / Etika

1 / 34

1 / 28

62

Ukupno: općeobrazovni dio

7 / 238

5 / 140

378

II. stručno- teorijski dio

5. Strani jezik

1 / 34

1/ 28

62

6. Poduzetništvo

1 / 28

28

7. Matematika u struci

2 / 68

1 / 28

96

8. Elektrotehnika

2,5+0,5/ 102

3/102

9. Električne instalacije

1,5+0,5 / 68

2/68

10. Električni strojevi

2,5+0,5/84

2/84

11. Električni uređaji

2/56

2/56

10. Izborni stručni predmet *

2 / 56

56

Ukupno: stručno – teorijski dio

8 / 272

10 / 280

552

Ukupno: I + II

15 / 510

15 / 420

930

III. praktični dio

11.

Praktična nastava

16 / 544

16 / 448

992

UKUPNO: I. + II. + III.

31 / 1054

31 / 868

1922

* Izborni predmeti:

– izabrana poglavlja iz električnih instalacija

– elektronika i upravljanje

U skladu s potrebama i specifičnosti škole i gospodarstva koje ju okružuje škole mogu odabrati izborne sadržaje iz ponuđenih predmeta ili predložiti sadržaje po vlastitom izboru.

Nastavni plan – MONTER VODOVA I INSTALACIJA

RB NASTAVNI PREDMET

Sati tjedno/ godišnje

Ukupno

sati

1. godina

2.godina

I. općeobrazovni dio

1. Hrvatski jezik

2,5 / 85

2,5 / 70

155

2. Računarstvo

2 / 68

68

3. Tjelesna i zdravstvena kultura

1,5 / 51

1,5 / 42

93

4. Vjeronauk / Etika

1 / 34

1 / 28

62

Ukupno: općeobrazovni dio

7 / 238

5 / 140

378

II. stručno- teorijski dio

5. Strani jezik

1 / 34

1/ 28

62

6. Poduzetništvo

1 / 28

28

7. Matematika u struci

2 / 68

1 / 28

96

8. Elektrotehnika

2,5+0,5 / 102

102

9. Električne instalacije

1,5+0,5 / 68

1,5 / 42

110

10. Električne mreže i postrojenja

2 / 56

56

11. Električni strojevi i uređaji

1,5 / 42

42

10. Izborni stručni predmet *

2 / 56

56

Ukupno: stručno – teorijski dio

8 / 272

10 / 280

552

Ukupno: I + II

15 / 510

15 / 420

930

III. praktični dio

11.

Praktična nastava

16 / 544

16 / 448

992

UKUPNO: I. + II. + III.

31 / 1054

31 / 868

1922

* Izborni predmeti:

– izabrana poglavlja iz električnih instalacija

– elektronika i upravljanje

U skladu s potrebama i specifičnosti škole i gospodarstva koje ju okružuje škole mogu odabrati izborne sadržaje iz ponuđenih predmeta ili predložiti sadržaje po vlastitom izboru.