ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (D)

I OPĆI PODATCI O PROGRAMU-ZANIMANJU – monter električnih strojeva i uređaja

OBRAZOVNO PODRUČJE

Elektrotehnika

NAZIVI ZANIMANJA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI ZANIMANJA

 • pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja
 • pomoćni monter električnih strojeva
 • pomoćni elektromehaničar

TRAJANJE OBRAZOVANJA

Dvije godine

POSEBNI UVJETI ZA UPIS

Zdravstvena sposobnost – kontraindikacije neraspoznavanje boja

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova montaže električnih strojeva i uređaja:

 • sastavljanje i montaža elektromehaničkih sklopova strojeva i uređaja
 • izrada namota električnih strojeva
 • montiranje električnih strojeva.
 • radovi na montiranju električnih postrojenja.

STANDARD ZANIMANJA

 1. Naziv zanimanja: monter električnih strojeva i uređaja
 2. Razina složenosti: II
 3. Opće kompetencije
  • sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji
  • sposoban je sudjelovati u grupnoj raspravi
  • sposoban je čitati i primijeniti podatke iz dokumenata o istoj temi
  • posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci
  • posjeduje vještinu samostalnog računanja, crtanja i mjerenja prema uputama, kao i preciznost u radu
  • primjenjuje stečeno znanje stranog jezika u svim oblicima komunikacije
  • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove
  • posjeduje znanje potrebno za korištenje aplikacija za tabelarni prikaz i izračun
 4. Stručne kompetencije
  • znati opasnosti na radu i propise o radu na siguran način te primijeniti mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti
  • znati moguće izvore zagađenja i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • racionalno upotrebljavati materijal i energiju
  • znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju
  • primijeniti postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
  • mjeriti osnovne električne veličine
  • izraditi dijelove električnih strojeva i elektrouređaja
  • rastaviti i sastaviti električne strojeve i uređaje
  • postaviti i spojiti električne strojeve i uređaje postrojenja.

 

I OPĆI PODATCI O PROGRAMU-ZANIMANJU – monter vodova i instalacija

OBRAZOVNO PODRUČJE

Elektrotehnika

NAZIVI ZANIMANJA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI ZANIMANJA

 • pomoćni monter električnih mreža

TRAJANJE OBRAZOVANJA

Dvije godine

POSEBNI UVJETI ZA UPIS

Zdravstvena sposobnost – kontraindikacije: neraspoznavanje boja i strah od visine.

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova montaže vodova električne mreže, niskonaponskih instalacija i rasvjetne opreme:

 • montiranje vodova električne mreže
 • montiranje kućnih instalacija i instalacijske opreme
 • montiranje niskonaponskih instalacija u proizvodnim pogonima;
 • montiranje rasvjetne opreme.

STANDARD ZANIMANJA

 1. Naziv zanimanja: monter vodova i instalacija
 2. Razina složenosti: II
 3. Opće kompetencije
  • sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji
  • sposoban je sudjelovati u grupnoj raspravi
  • sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi
  • posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci
  • posjeduje vještinu samostalnog računanja, crtanja i mjerenja prema uputama, kao i preciznost u radu
  • primjenjuje stečeno znanje stranog jezika u svim oblicima komunikacije
  • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove
  • posjeduje znanje potrebno za korištenje aplikacija za tabelarni prikaz i izračun
 4. Stručne kompetencije
  • znati opasnosti na radu i propise o radu na siguran način te primijeniti mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti
  • znati moguće izvore zagađenja i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • racionalno upotrebljavati materijal i energiju
  • znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju
  • primijeniti postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
  • mjeriti osnovne električne veličine
  • postaviti vodove električnih mreža
  • postaviti niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
  • postaviti TK instalacije
  • postaviti uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
  • postaviti rasvjetne uređaje

Također pogledajte...