Program Tehničara za mehatroniku je spoj računalstva, elektrotehnike i elektronike te strojarstva. Srednje obrazovanje učenici završavaju polaganjem završnog rada odnosno državne mature. Stoga ovaj program predstavlja izuzetno kvalitetnu pripremu za tehničke sveučilišne i veleučilišne studije. Možemo ga nazvati tehničkom gimnazijom.

 

Cilj programa Tehničar za mehatroniku je osposobiti učenika za:

  1. Nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini (Sveučilište i Veleučilište).
  2. Upošljavanje:
    • Održavanje sofisticiranih strojeva upravljanih računalom.
    • Rad i nadzor u proizvodnim procesima, rad na složenim ispitnim sustavima, rad na složenim produkcijskim linijama i slično.
    • Projektiranje jednostavnih automatskih uređaja, jednostavnijih uređaja vođenih računalom,složenih automatiziranih alata i naprava,izrada i promjena programa na automatiziranim strojevima i slično.

Obrazovanje Tehničara za mehatroniku ostvaruje se spajanjem računalstva,elektrotehnike-elektronike, informatike, strojarstva i optike.

 

Uslužna (servisna aktivnost)

Održavanje i popravak složene opreme i sustava u različitim djelatnostima (uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim proizvodnim procesima, mjernoj opremi,prometnoj tehnici i slično).

Koncepcija nastavnog plana

0%
područje općeg obrazovanja
0%
informatika i računalstvo
0%
elektrotehnika i elektronika
0%
strojarstvo
0%
radioničke vježbe
Prezentacija Programa

Nastavni plan

Red.

broj

Nastavni predmet Tjedni broj sati
1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2
4. Geografija 2 1
5. Politika i gospodarstvo 2
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7. Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
8. Matematika 3 3 3 3
9. Fizika 2 2
10. Računalstvo 2 2 2
11. Tehničko crtanje i dokumentacija 3 1
12. Elementi strojeva 2
13. Mehaničke konstrukcije 2
14. Tehnički materijali 2
15. Tehnička mehanika 2 2
16. Osnove elektrotehnike 4
16. Električne instalacije 2
17. Električni strojevi i uređaji 2
18. Elektronički sklopovi 3
19. Digitalna elektronika 2
20. Mikroupravljači 2
21. Pneumatika 2
22. Hidraulika 3
23. Upravljanje i regulacija 3
24. Senzorika 2
25. Robotika 2
26. Kontrola i mjerenja 2
27. Vođenje procesa računalom 2
28. Radioničke vježbe 2 2 2 2
Izborni sadržaj* 0 0 4 8
29. PLC-ovi i mikroupravljači 3
30. Složene mehaničke konstrukcije 2
31. Mikro i nano mehatronika 1
32. Automatizacija procesnih postrojenja 3
33. Termodinamika 2
34. Mehanika fluida 1
35. Obnovljivi izvori energije 3
36. Numerički upravljani strojevi 3
  UKUPNO 32 32 32 32