R.B. PREDMET OBRAZOVNI  PROGRAMI
ELEKTRONIČAR ELEKTRO-
MEHANIČAR
ELEKTRO-
MONTER
TELEKOMUNIK.
MONTER
1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz.
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 2 2
4. Vjeronauk / Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Tjelesna i zdrav. kultura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6. Matematika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7. Politika i gospodarstvo 2 2 2 2
8. Računalstvo 2 2 2 2
9. Tehničko crtanje i dokumentacija 2 2 2 2
10. Osnove el. tehnike 5 5 5 5
11. El. tehnički materijali i komponente 2 2 2 2
12. Mjerenja u el. tehnici 3 3 3 3
13. Finomehanička tehnika 2 2
14. Strojarstvo 2 2
15. Tehnika telekomunikacija 2
16. Elektronički sklopovi 4 2 2 2
17. El. strojevi i uređaji 2
18. Digitalna elektronika 2
19. El. strojevi i aparati 4 4
20. Elektroenergetika 3 3
21. Terminali u telekomunikacijama 2
22. Telekomunikacijski vodovi 3 2
23. Elektronička instrumentac. 2
24. Konstrukcija i ispitivanje električnih proizvoda 2
25. Energetska elektronika 2 2
26. Elektirčne instalacije 2
27. Telekomunikacijske instalacije 2
28. Praktična nastava 7 7 16 7 7 16 7 7 16 7 7 16
29. Izborni blok 2 6 4 4 2 4
30.  
  UKUPNO SATI TJEDNO 32 32 34 32 31 34 32 31 34 32 31 34
  STRUČNA PRAKSA (godišnje) 120 40 120 40 120 40 120 40