Elektroničari-mehaničari proizvode, montiraju, kontroliraju i održavaju elektroničke sklopove, uređaje i opremu. Održavaju i postavljaju uređaje i opremu za audiotehniku i videotehniku. Servisiraju elektroničku opremu koja se koristi u stanovima, uredima, tvornicama, bolnicama i svim ustanovama (TV, radiotehnika, audiotehnika, videotehnika, telefoni, radari, oprema za kontroliranje proizvodnih procesa u industriji i oprema za kontrolu medicinske opreme).Mogu raditi samostalno, u servisima, ili biti zaposleni u industriji.

Da bi bili uspješni, moraju poznavati načela rada elektroničkih mjernih instrumenata i elektroničke komponente (diode, tranzistore, tristore…).
Uče digitalnu elektroniku i osnove stvaranja i prijenosa radiovalova i televizijske slike.
U servisima elektroničke opreme radni su uvjeti dobri, dio se vremena provodi i na terenu. Nužni su: dobar vid, sposobnost razlikovanja boja, spretnost prstiju te sklonost preciznom radu.

Kroz obrazovni program ovog zanimanja učenici usvajaju teorijska znanja iz općih i stručnih predmeta, a ključna znanja su ona iz osnova elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici, električkih strojeva, el, instalacija, kućanskih aparata i znanja iz praktične nastave potrebna za samostalno obavljanje poslova.

Obrazovni program elektromehaničara osposobljava polaznike za obavljanje poslova ispitivanja, održavanja i popravaka strojeva, njihova sklapanja i rasklapanja, popravka kućanskih aparata,klima-uređaja te vođenja poslova u obrtu.

Poslovi se obavljaju uglavnom u zatvorenom prostoru (obrtnički pogoni i servisi), a dijelom i na terenu (na poziv klijenata). Veći je dio poslova moguće obavljati sjedeći, no nekad je potrebno zauzeti različite položaje tijela prilagođujući se položaju strojeva i aparata.

Po završetku obrazovnog programa elektroinstalateri su osposobljeni za obavljanje poslova ugradnje i održavanja električnih instalacija, razvodnih ormara i priključnih elemenata; postavljanje i održavanje uređaja električne rasvjete, ispitivanje i otklanjanje kvarova te preventivno održavanje instalacija i rasvjete.

Poslovi elektroinstalatera obavljaju se najvećim dijelom u zatvorenom prostoru (stanovi, uredi, tvornice i poduzeća), a manje na otvorenom (npr. postavljanje gromobranskih uređaja). Najveći dio poslova obavlja se u stojećem položaju.

Budući da automobili imaju sve više elektronički reguliranih funkcija, u ovom je zanimanju ključna primjena osnovnih znanja iz elektrotehnike i elektronike na električne/elektroničke uređaje u automobilima uz korištenje mjernih i kontrolnih instrumenata. U poslu se koristi visoko sofisticiranom opremom za dijagnostiku.

Obrazovni program osposobljava polaznike za obavljanje poslova održavanja i popravaka električne instalacije, električkih/elektroničkih uređaja u automobilu; poslove sklapanja, rasklapanja, popravaka i kontrole rasvjete automobila te regulacije paljenja.

Poslovi autoelektričara obavljaju se u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorima (obrtničke radionice). Veći se dio poslova obavlja stojeći i u pognutom položaju što zahtijeva tjelesnu pokretljivost.

R.B. PREDMET OBRAZOVNI  PROGRAMI
ELEKTRONIČAR-

MEHANIČAR

ELEKTRO-
MEHANIČAR
AUTOELEKTRIČAR ELEKTROINSTALATER
1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz.
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 2 2
4. Vjeronauk / Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Tjelesna i zdrav. kultura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6. Matematika u struci 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
7. Politika i gospodarstvo 2 2 2 2
8. Osnove računalstva 2 2 2 2
9. Tehničko crtanje i dokumentiranje 1,5 1,5 1,5 1,5
10. Elektrotehnika 4 3 4 3 4 2 4 3
11. El. strojevi i uređaji 3
12. Elektirčne instalacije 2,5 2,5 3,5
13. Električne mreže i postr. 2
14. Elektronika i upravljanje 3 2 2 3
15. Automehanika 2
16. Elektronički sklopovi 2,5 2,5
17. Električni uređaji 3,5
18. Digitalni sklop.i upravlja. 2,5 3,5
19. Električni strojevi 3 2,5
20. Audio i video tehnika 1,5 3,5
21. Autoelektrika 2,5 4,5
22. Elektronički uređaji u vozilima 1,5
23. Izborna nastava 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4
24. Praktična nastava
U školi 272 165 52 272 182 64 272 182 96 272 182 80
U radnom procesu 540 630 640 540 630 640 540 630 640 540 630 640