MONTER VODOVA I INSTALACIJA

RB NASTAVNI PREDMET

Sati tjedno/ godišnje

Ukupno

sati

1. godina

2.godina

I. općeobrazovni dio

1. Hrvatski jezik

2,5 / 85

2,5 / 70

155

2. Računarstvo

2 / 68

68

3. Tjelesna i zdravstvena kultura

1,5 / 51

1,5 / 42

93

4. Vjeronauk / Etika

1 / 34

1 / 28

62

Ukupno: općeobrazovni dio

7 / 238

5 / 140

378

II. stručno- teorijski dio

5. Strani jezik

1 / 34

1/ 28

62

6. Poduzetništvo

1 / 28

28

7. Matematika u struci

2 / 68

1 / 28

96

8. Elektrotehnika

2,5+0,5 / 102

102

9. Električne instalacije

1,5+0,5 / 68

1,5 / 42

110

10. Električne mreže i postrojenja

2 / 56

56

11. Električni strojevi i uređaji

1,5 / 42

42

10. Izborni stručni predmet *

2 / 56

56

Ukupno: stručno – teorijski dio

8 / 272

10 / 280

552

Ukupno: I + II

15 / 510

15 / 420

930

III. praktični dio

11.

Praktična nastava

16 / 544

16 / 448

992

UKUPNO: I. + II. + III.

31 / 1054

31 / 868

1922

* Izborni predmeti:

– izabrana poglavlja iz električnih instalacija

– elektronika i upravljanje

U skladu s potrebama i specifičnosti škole i gospodarstva koje ju okružuje škole mogu odabrati izborne sadržaje iz ponuđenih predmeta ili predložiti sadržaje po vlastitom izboru.

MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA I UREĐAJA

RB  

NASTAVNI PREDMET

Sati tjedno/ godišnje

Ukupno

sati

1. godina

2.godina

I. općeobrazovni dio

1. Hrvatski jezik

2,5 / 85

2,5 / 70

155

2. Računarstvo

1,5+0,5 / 68

68

3. Tjelesna i zdravstvena kultura

1,5 / 51

1,5 / 42

93

4. Vjeronauk / Etika

1 / 34

1 / 28

62

Ukupno: općeobrazovni dio

7 / 238

5 / 140

378

II. stručno- teorijski dio

5. Strani jezik

1 / 34

1/ 28

62

6. Poduzetništvo

1 / 28

28

7. Matematika u struci

2 / 68

1 / 28

96

8. Elektrotehnika

2,5+0,5/ 102

3/102

9. Električne instalacije

1,5+0,5 / 68

2/68

10. Električni strojevi

2,5+0,5/84

2/84

11. Električni uređaji

2/56

2/56

10. Izborni stručni predmet *

2 / 56

56

Ukupno: stručno – teorijski dio

8 / 272

10 / 280

552

Ukupno: I + II

15 / 510

15 / 420

930

III. praktični dio

11.

Praktična nastava

16 / 544

16 / 448

992

UKUPNO: I. + II. + III.

31 / 1054

31 / 868

1922

 

* Izborni predmeti:

– izabrana poglavlja iz električnih instalacija

– elektronika i upravljanje

U skladu s potrebama i specifičnosti škole i gospodarstva koje ju okružuje škole mogu odabrati izborne sadržaje iz ponuđenih predmeta ili predložiti sadržaje po vlastitom izboru.