https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/elektroindustrijska-i-obrtnicka-skola-rijeka-salje-na-strucnu-praksu-na-kanare-17-ucenika-i-2-nastavnika/