U subotu, 7. svibnja 2022., učenici Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i profesori-mentori, Dean Caput i Dino Delač, sudjelovali su na 22. izložbi inovacija INOVA-MLADI 2022. u Zagrebu. Paralelno uz inovacije promovirali su način rada i područja djelovanja Škole te Erasmus+ projekt međunarodne prakse koji smo uspješno proveli.

 

Predstavili smo sljedeće učeničke inovacije:
1. ime i prezime učenika: DAMIR MISIMOVIĆ
rad: „MODEL PARKIRALIŠTA UPRAVLJAN ARDUINOM“
mentor: GUIDO ĆIKOVIĆ
2. ime i prezime učenika: LEON BABIĆ
rad: „KRIŽIĆ-KRUŽIĆ“
mentor: DEAN CAPUT
3. ime i prezime učenika: MAURO KALČIĆ
rad: „MOBILNI ROBOT S ULTRAZVUČNIM SENZOROM“
mentor: ANDRE TIBLJAŠ
4. ime i prezime učenika: GABRIEL JAGODIN
rad: „BIOMETRIJSKA BRAVA“
mentori: BORIS CAPUT, TOMISLAV MATIĆ
5. ime i prezime učenika: ADRIANO VLAH, KARLO BAUER
rad: „UREĐAJ ZA UDALJENO OČITAVANJE TEMPERATURE TIJELA“
mentori: BORIS CAPUT, TOMISLAV MATIĆ
6. ime i prezime učenika: JUKICA JURAJ, MARIO MEŠTROVIĆ
rad: „ROBOT ČISTAČ SNIJEGA“
mentor: RATKO BOŽIĆ
7. ime i prezime učenika: VITO GLAŽAR
rad: „NITRO SUSTAV ZA GENERATORE“
mentor: DINO DELAČ
8. ime i prezime učenika: IVAN SAMARŽIJA
rad: „GREEN ENERGY HOME“
mentor: DINO DELAČ
9. ime i prezime učenika: LOVRO DRPIĆ, FILIP DŽIDO
rad: „KOSILICA S ELEKTROMOTOROM PERILICE RUBLJA“
mentori: MARTINA ŠURAN, ANDRE TIBLJAŠ