Raspored sati dodatne i dopunske nastave

Dodatna nastava

R.B.NastavnikGrupaJutarnja smjenaPopodnevna smjena
1.Emila GrandićHrvatski jezik-DM--------------Utorak predsat
Četvrtak predsat
2.Nataša Hlača MladenićMatematika-DMUtorak-7.satUtorak-7.sat
3.Nataša Hlača MladenićFizika-DMPetak-7.satPetak-7.sat
4.Ratko BožićRobotikaSrijeda 7. satSrijeda 7. sat
5.Mirna Bači把K atletika,rukometČetvrtak-7.satČetvrtak-7.sat
6.Ljubica JokićEngleski jezik-priprema učenika za DMPonedjeljak-7.sat
Četvrtak-7.sat
Ponedjeljak-7.sat
Četvrtak-7.sat
7.Željko TibljašEl.instalacije-priprema učenika za natjecanjaUtorak predsat
Petak predsat

Dopunska nastava

R.B.NastavnikGrupaJutarnja smjenaPopodnevna smjena
1.Dino DelačElektrični strojevi
2.a,2.b,2.c,2.d
Četvrtak -7.satPetak predsat
2.Ivo ŠutićEl.instrumentacija
El.sklopovi
2.a,2.b,2.c,2.d
Ponedjeljak-7.satPonedjeljak-7.sat
3.Darko MilokanovićOsnove elektrotehnike
1.a,b,c,d
Srijeda-7.satSrijeda-7.sat
4.Marijan BačićMjerenja u elektrotehnici 2.c,2.dPonedjeljak-7.satPonedjeljak-7.sat
5.
6.

Također pogledajte...