Za izdavanje duplikata svjedodžbi potrebno je:

  1. Popuniti obrazac zahtjeva.
  2. Preuzeti e-račun u računovodstvu Škole i isti platiti.
  3. Uplatiti 70,00 kuna biljega koji se poništavaju na pismenom zahtjevu.