GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2020./2021.

 • Nastava počinje 07. rujna 2020. godine i završava 18. lipnja 2021.

 • Škola je obavezna ostvariti najmanje175 nastavnih dana,a za završne razrede 160 nastavnih dana.

 • Nastavna se godina organizira u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 07. rujna 2020. godine i završava 23. prosinca 2020. godine, a drugo polugodište počinje 18. siječnja 2021. i završava 18. lipnja 2021. godine, a za učenike/ce završnih razreda 25. svibnja 2021. godine.

 • Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2020. godine i traje do 3. studenoga 2020. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.
 • Zimski odmor za učenike/ce traje od 24. prosinca 2020. do 15.siječnja 2021. godine.

 • Proljetni odmor učenika/ca traje od 2. travnja do 9. travnja 2021. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (07.09. – 23.12.2020.)

(15,5 tjedana, 75 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 24.12.2020. – 15.01.2021.

 • Sjednice RV-18. do 23.12.2020.

 • Sjednica NV 23.12.2020.

DRUGO POLUGODIŠTE (18.01. – 18.06.2021.)

(21 tjedna, 104 dana nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 2.– 9.04.2021.

 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 12.4.2021.

 • Sjednice Razrednih vijeća 21.06.2021.

 • Sjednica Nastavničkog vijeća 21.06.2021.

 • Dopunska nastava 23.06. – 2.07.2021.

 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 05.07.2021.

 • Podjela svjedodžbi 29.06.2021.

 • Ljetni odmor učenika/ca 21.06. – 31.08.2021.

UKUPNO:

0
tjedana
0
dana nastave
ZAVRŠNI RAZREDI

PRVO POLUGODIŠTE (07.09. – 23.12.2020.)

(15,5 tjedana, 75 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 24.12.2020. – 15.01.2021.

 • Sjednice RV-18. do 23.12.2020.

 • Sjednica NV 23.12.2020.

DRUGO POLUGODIŠTE (18.01.–25.05.2021.)

(17,5 tjedana,87 dana nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 2.–9.4.2021.

 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 12.4.2021.

 • Sjednica Razrednih vijeća 26.5.2021.

 • Sjednica Nastavničkog vijeća 26.5.2021.

 • Dopunska nastava 27.05. – 08.6.2021.

 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 09.6.2021.

 • Podjela svjedodžbi 29.6.2021.

UKUPNO:

0
tjedana
0
dana nastave

NERADNI (BLAGDANI) I NENASTAVNI DANI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

 • Svi sveti 01.11.2020. (nedjelja)

 • Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18.11.2020.

 • Božić 25.12.2020.(petak)

 • Sveti Stjepan 26.12.2020.(subota)

 • Nova godina 01.01.2021.(petak)

 • Sveta tri kralja 06.01.2021.(srijeda)

 • Uskrsni ponedjeljak 5.4.2021.

 • Praznik rada 01.05.2021. (subota)

 • Dan Škole 14.5.2021. (nenastavni dan)

 • Dan državnosti 30.05.2021.(nedjelja)

 • Tijelovo 3.06.2021.(četvrtak)

 • 04.6.2021.(petak) odraditi 12.6.2021.(subota)

 • Dan antifašističke borbe 22.06.2021.(utorak)

 • 05.08.2021. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

 • 15.08.2021. Velika Gospa

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI

 • Zimski odmor učenika/ca 24.12.2020. – 15.01.2021.

 • Sjednice RV-18. do 23.12.2020.

 • Sjednica NV 23.12.2020.

 1. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 24.08.– 31.08.2021.
 2. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanje NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2020.
 3. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 01.09.2020.
 4. Izrada izvedbenih programa(kurikuluma), do 15.09.2020.
 5. Prijedlozi za školski kurikulum, do 20.09.2020.
 6. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
  • Dopunska nastava za završne razrede 27.5.-8.6.2021.
  • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 09.06.2021.
  • Dopunska nastava za ostale razrede 23.06. – 2.07.2021.
  • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave 05.07.2021.
  • Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 29.6.2021.
  • podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave 9.07.2021.
  • Sređivanje razredne dokumentacije do 17.07.2021.
  • Prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 25.08.2021.
  • Sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 25.08.2021.
  • Sastanci Stručnih aktiva nastavnika 25.-31.08.2021.
  • Jesenski rok popravnih ispita 25.08.2021.
  • Sjednica NV-a nakon popravnih ispita 26.08.2021.
 7. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2020./21. i upis učenika u školsku godinu 2021./22. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 8. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa učenika u naredni razred.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 • Se organizira sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/2014.,81/2015.) i Kurikulumu Škole.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOGA RADA

 1. Do 15. listopada 2020. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
 2. Do 19.10.2020. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u školskoj godini.
 3. Do 31.10.2020. učenici biraju teme za završni rad.
 4. Prijava obrane završnoga rada do:
  • 30.11.2020. za zimski rok
  • 01.04.2021. za ljetni rok
  • 10.07.2021. za jesenski rok
 5. Učenik je dužan pismeni dio izradbe(elaborat),koji prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:
  • 30.01.2021. za zimski rok
  • 01.06.2021. za ljetni rok
  • 24.08.2021. za jesenski rok
 6. Obrana Završnog rada:
  • 15. do 17.02.2021., u zimskom roku
  • 10.06.-25.06.2021. u ljetnom roku
  • 26.08.-31.08.2021. u jesenskom roku
 7. Urudžba svjedodžbi o završnom radu:
  • 22.02.2021. za zimski rok
  • 29.06.2021. za ljetni rok
  • 02.09.2021. za jesenski rok