GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2021./2022.

 • Nastava počinje 06. rujna 2021. godine i završava 21. lipnja 2022.

 • Škola je obavezna ostvariti najmanje175 nastavnih dana,a za završne razrede 160 nastavnih dana.

 • Nastavna se godina organizira u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 06. rujna 2021. godine i završava 23. prosinca 2021. godine, a drugo polugodište počinje 10. siječnja 2022. i završava 21. lipnja 2022. godine, a za učenike/ce završnih razreda 25. svibnja 2022. godine.

 • Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2021. godine i traje do 3. studenoga 2021. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021. godine.
  Prvi dio zimskog odmora učenika/ca traje od 24. prosinca 2021.  do 07. siječnja 2022. godine.

 • Drugi dio zimskoga odmora za učenike/ce počinje 21. veljače 2022. godine i završava 25. veljače 2022.
  Proljetni odmor učenika/ca traje od 14. travnja do 22. travnja 2022. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (06.09. – 23.12.2021.)

(15,5 tjedana, 75 dana nastave)

 • Prvio dio zimskog odmor učenika/ca 24.12.2021. – 07.01.2022.

 • Sjednice RV-16. do 23.12.2021.

 • Sjednica NV 23.12.2021.

DRUGO POLUGODIŠTE (10.01. – 21.06.2022.)

(21,5 tjedan, 103 dana nastave)

 • Drugi dio zimskog odmora učenika/ca 21.2. – 25.2.2022.
  Proljetni odmor učenika/ca 14.– 22.04.2022.

 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 25.4.2022.

 • Sjednice Razrednih vijeća 21.06.2021.

 • Sjednica Nastavničkog vijeća 23.06.2022.

 • Dopunska nastava 24.06. – 6.07.2022.

 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 07.07.2022.

 • Podjela svjedodžbi 29.06.2022.

 • Ljetni odmor učenika/ca 23.06. – 31.08.2022.

UKUPNO:

0
tjedana
0
dana nastave
ZAVRŠNI RAZREDI

PRVO POLUGODIŠTE (06.09. – 23.12.2021.)

(15,5 tjedana, 75 dana nastave)

 • Prvi dio zimskog odmor učenika/ca 24.12.2021. – 07.01.2022.

 • Sjednice RV-16. do 23.12.2021.

 • Sjednica NV 23.12.2021.

DRUGO POLUGODIŠTE (10.01.–25.05.2022.)

(17,5 tjedana,86 dana nastave)

 • Drugi dio zimskog odmora učenika/ca 21.2. – 25.2.2022.
  Proljetni odmor učenika/ca 14.–22.4.2022.

 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 25.4.2022.

 • Sjednica Razrednih vijeća 26.5.2022.

 • Sjednica Nastavničkog vijeća 26.5.2022.

 • Dopunska nastava 27.05. – 08.6.2022.

 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 09.6.2022.

 • Podjela svjedodžbi 29.6.2022.

UKUPNO:

0
tjedana
0
dana nastave

NERADNI (BLAGDANI) I NENASTAVNI DANI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

 • Svi sveti 01.11.2021. (ponedjeljak)

 • Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18.11.2021.(četvrtak)

 • Božić 25.12.2021.(subota)

 • Sveti Stjepan 26.12.2021.(nedjelja)

 • Nova godina 01.01.2022.(subota)

 • Sveta tri kralja 06.01.2022.(četvrtak)

 • Uskrsni ponedjeljak 18.4.2022.

 • Praznik rada 01.05.2022. (nedjelja)

 •  

 • Dan državnosti 30.05.2022.(ponedjeljak)

 • Tijelovo 16.06.2022.(četvrtak)

 •  

 • Dan antifašističke borbe 22.06.20212(srijeda)

 • 05.08.2022. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

 • 15.08.2022. Velika Gospa

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI

 1. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 24.08.– 31.08.2022.
 2. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanje NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2021.
 3. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 03.09.2021.
 4. Izrada izvedbenih programa(kurikuluma), do 15.09.2021.
 5. Prijedlozi za školski kurikulum, do 20.09.2021.
 6. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
  • Dopunska nastava za završne razrede 27.5.-8.6.2022.
  • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 09.06.2022.
  • Dopunska nastava za ostale razrede 24.06. – 6.07.2022.
  • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave 07.07.2022.
  • Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 29.6.2022.
  • podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave 12.07.2022.
  • Sređivanje razredne dokumentacije do 15.07.2022.
  • Prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 25.08.2022.
  • Sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 25.08.2022.
  • Sastanci Stručnih aktiva nastavnika 25.-31.08.2022.
  • Jesenski rok popravnih ispita 25.08.2022.
  • Sjednica NV-a nakon popravnih ispita 26.08.2022.
 7. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2021./22. i upis učenika u školsku godinu 2022./23. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 8. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa učenika u naredni razred.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 • Se organizira sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/2014.,81/2015.) i Kurikulumu Škole.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOGA RADA

 1. Do 15. listopada 2021. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
 2. Do 19.10.2021. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u školskoj godini.
 3. Do 31.10.2021. učenici biraju teme za završni rad.
 4. Prijava obrane završnoga rada do:
  • 30.11.2021. za zimski rok
  • 01.04.2022. za ljetni rok
  • 10.07.2022. za jesenski rok
 5. Učenik je dužan pismeni dio izradbe(elaborat),koji prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:
  • 30.01.2022. za zimski rok
  • 01.06.2022. za ljetni rok
  • 24.08.2022. za jesenski rok
 6. Obrana Završnog rada:
  • 14. do 16.02.2022., u zimskom roku
  • 10.06.-28.06.2022. u ljetnom roku
  • 26.08.-31.08.2022. u jesenskom roku
 7. Podjela svjedodžbi o završnom radu:
  • 22.02.2022. za zimski rok
  • 29.06.2022. za ljetni rok
  • 02.09.2022. za jesenski rok