Kalendar rada

 

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

Nastava počinje 09. rujna 2019. godine i završava 17. lipnja 2020.

 • Škola je obvezna ostvariti 175 nastavnih dana u petodnevnom nastavnom tjednu,a za završne razrede 160 nastavnih dana.
 • Nastavna se godina organizira u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 09. rujna 2019. godine i završava 21. prosinca 2019. godine, a drugo polugodište počinje 07. siječnja 2020. i završava 17. lipnja 2020. godine, a za učenike/ce završnih razreda 22. svibnja 2020. godine.
 • Zimski odmor učenika/ca traje od 23. prosinca 2019. do 03. siječnja 2020. godine.
 • Proljetni odmor učenika traje od 10. travnja do 13. travnja 2020. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (09.09. – 21.12.2019.)

 • Zimski odmor učenika/ca 23.12.2019. – 03.01.2020.
 • Sjednice RV-16. do 19.12.2019.
 • Sjednica NV 20.12.2019.

DRUGO POLUGODIŠTE (07.01. – 17.06.2020.)

 • Proljetni odmor učenika/ca 10.– 13.04.2020.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 14.04.2020.
 • Sjednice Razrednih vijeća 18.06.2020.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 18.06.2020.
 • Dopunska nastava 19.06. – 3.07.2020.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 06.07.2020.
 • Podjela svjedodžbi 29.06.2020.
 • Ljetni odmor učenika/ca 18.06. – 31.08.2020.

ZAVRŠNI RAZREDI

PRVO POLUGODIŠTE (09.09. – 21.12.2019.)

 • Zimski odmor učenika/ca 23.12.2019. – 03.01.2020.
 • Sjednice RV-16. do 19.12.2019.
 • Sjednica NV 20.12.2019.

DRUGO POLUGODIŠTE (07.01. – 22.05.2020.)

 • Proljetni odmor učenika/ca 10.– 13.04.2020.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 14.04.2020.
 • Sjednica Razrednih vijeća 25.05.2020.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 26.05.2020.
 • Dopunska nastava 27.05. – 05.06.2020.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 08.06.2020.
 • Podjela svjedodžbi 29.06.2020.

NERADNI (BLAGDANI) I NE NASTAVNI DANI U TIJEKU NASTAVNE GODINE

 • Dan neovisnosti RH 08.10.2019. (utorak)
 • 07.10.2019.(ponedjeljak) odraditi 26.10.2020.(subota)
 • Svi sveti 01.11.2019. (petak)
 • Božić 25.12.2019.(srijeda)
 • Sveti Stjepan 26.12.2019.(četvrtak)
 • Nova godina 01.01.2020.(srijeda)
 • Sveta tri kralja 06.01.2020.(ponedjeljak)
 • Uskrsni ponedjeljak 13.04.2020.
 • Praznik rada 01.05.2020. (petak)
 • Tijelovo 11.06.2020.(četvrtak)
 • Dan antifašističke borbe 22.06.2020.(ponedjeljak)
 • Dan državnosti 30.05.2020.(subota)
 • 05.08.2020. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
 • 15.08.2020. Velika Gospa

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI:

  1. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 24.08.– 31.08.2020.
  2. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanje NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2019.
  3. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 01.09.2019.
  4. Izrada izvedbenih programa(kurikuluma), do 15.09.2019.
  5. Prijedlozi za školski kurikulum, do 20.09.2019.
  6. Donošenje Okvirnog vremenika pisanih provjena znanja,do 27.09.2019.
  7. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
  • Dopunska nastava za završne razrede 27.5.-5.6.2020.
  • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 08.06.2020.
  • Dopunska nastava za ostale razrede 19.06. – 3.07.2020.
  • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave 06.07.2020.
  • Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 29.6.2020.
  • podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave 10.07.2020.
  • Sređivanje razredne dokumentacije do 17.07.2020.
  • Prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 25.08.2020.
  • Sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 26.08.2020.
  • Sastanci Stručnih aktiva nastavnika 25.-31.08.2020.
  • Jesenski rok popravnih ispita 25.08.2020.
  • Sjednica NV-a nakon popravnih ispita 26.08.2020.
  1. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2019./20. i upis učenika u novu školsku godinu 2020./21. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
  2. Početak nastave šk. godine 2020./21. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
  3. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa učenika u naredni razred.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 • Se organizira sukladno Pravilniku o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/2014.,81/2015.).
 • Učenici završnih razreda odlaze na izvanučioničku nastavu od 29.8. do 5.9.2020.

KALENDAR RADA PRAKTIČNE NASTAVE U „JMO“ OBRAZOVNIM PROGRAMIMA

 

POMOĆNIČKI ISPIT

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 1. Do 15. listopada 2019. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
 2. Do 19.10.2019. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u školskoj godini.
 3. Do 31.10.2019. učenici biraju teme za završni rad.
 4. Prijava obrane završnog rada do:
 • 30.11.2019. za zimski rok
 • 01.04.2020. za ljetni rok
 • 10.07.2020. za jesenski rok
  1. Učenik je dužan pismeni dio izradbe(elaborat),koji prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:
 • 30.01.2020. za zimski rok
 • 01.06.2020. za ljetni rok
 • 24.08.2020. za jesenski rok
  1. Obrana Završnog rada:
 • 11. do 13.02.2020., u zimskom roku
 • 10. do 26.06.2020. u ljetnom roku
 • 27. do 31.08.2020. u jesenskom roku
  1. Urudžba svjedodžbi o završnom radu:
 • 20.02.2020. za zimski rok
 • 29.06.2020. za ljetni rok
 • 04.09.2020. za jesenski rok