Kalendar rada

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2018./2019.

 • Nastava počinje 03. rujna 2018. godine i završava 14. lipnja 2019.
 • Škola je obvezna ostvariti 175 nastavnih dana u petodnevnom nastavnom tjednu,a za završne razrede 160 nastavnih dana.
 • Nastavna se godina organizira u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 03. rujna 2018. godine i završava 21. prosinca 2018. godine, a drugo polugodište počinje 14. siječnja 2019. i završava 14. lipnja 2019. godine, a za učenike/ce završnih razreda 22. svibnja 2019. godine.
 • Zimski odmor učenika/ca traje od 24. prosinca 2018.  do 11. siječnja 2019. godine.
 • Proljetni odmor učenika traje od 18. travnja do 26. travnja 2019. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (03.09. – 21.12.2018.)
(16 tjedana, 78 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 24.12.2018. – 11.01.2019.
 • Sjednice RV i NV 21.12.2018.

DRUGO POLUGODIŠTE (14.01. – 14.06.2019.)
(21 tjedan, 101 dan nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 18.– 26.04.2019.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 29.04.2019.
 • Sjednice Razrednih vijeća 17.06.2019.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 17.06.2019.
 • Dopunska nastava 18.06. – 28.06.2019.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 01.07.2019.
 • Podjela svjedodžbi 28.06.2019.
 • Ljetni odmor učenika/ca 18.06.2019. – 31.08.2019.

UKUPNO: 37 tjedana,179 dana nastave

ZAVRŠNI RAZREDI

PRVO POLUGODIŠTE (03.09. – 21.12.2018.)
(16 tjedana, 78 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 24.12.2018. – 11.01.2019.
 • sjednice RV i NV 22.12.2017.

DRUGO POLUGODIŠTE (14.01. – 22.05.2019.)
(18 tjedana, 84 dana nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 18.– 26.04.2019.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 29.04.2019.
 • Sjednica Razrednih vijeća 23.05.2019.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 24.05.2019.
 • Dopunska nastava 27.05. – 05.06.2019.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 06.06.2019.
 • Podjela svjedodžbi 28.06.2019.

UKUPNO: 34 tjedna,162 dana nastave

 

NERADNI (BLAGDANI) I NE NASTAVNI DANI U TIJEKU NASTAVNE GODINE

 • Dan neovisnosti RH 08.10.2018. (ponedjeljak)
 • Svi sveti 01.11.2018. (četvrtak)
 • 02.11.2018.(petak) odraditi 13.10.2018.
 • Božić 25.12.2018.(utorak)
 • Sveti Stjepan 26.12.2018.(srijeda)
 • Nova godina 01.01.2019.(utorak)
 • Sveta tri kralja 06.01.2019.(nedjelja)
 • Uskrsni ponedjeljak 22.04.2019.
 • Praznik rada 01.05.2019. (srijeda)
 • Dan Škole 14.05.2019.(utorak)-ne nastavni dan
 • Tijelovo 20.06.2019.(četvrtak)
 • Dan antifašističke borbe 22.06.2019.(subota)
 • Dan državnosti 25.06.2019.(utorak)

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI:

 1. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 27.08.– 31.08.2018.
 2. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanje NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2018.
 3. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 03.09.2018.
 4. Izrada izvedbenih programa, do 15.09.2018.
 5. Prijedlozi za školski kurikulum, do 20.09.2018.
 6. Donošenje Okvirnog vremenika pisanih provjena znanja,do 21.09.2018.
 7. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
 • Dopunska nastava za završne razrede 27.5.-5.6.2019.
 • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 06.06.2019.
 • Dopunska nastava za ostale razrede 18.06. – 28.06.2019.
 • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave 01.07.2019.
 • Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 28.6.2018.
 • podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave 05.07.2019.
 • Sređivanje razredne dokumentacije do 16.07.2019.
 • Prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 23.08.2019.
 • Sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 23.08.2019.
 • Sastanci Stručnih aktiva nastavnika 26.-30.08.2019.
 • Jesenski rok popravnih ispita 23.08.2019.
 • Sjednica NV-a nakon popravnih ispita 26.08.2019.
 1. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2018./19. i upis učenika u novu školsku godinu 2019./20. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 2. Početak nastave šk. godine 2019./20. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
 3. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa u naredni razred.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 • Se organizira sukladno Pravilniku o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/2014.,81/2015.).
 • Učenici završnih razreda odlaze na maturalno putovanje u prvom tjednu nastavne godine.

KALENDAR RADA PRAKTIČNE NASTAVE U „JMO“ OBRAZOVNIM PROGRAMIMA

 

POMOĆNIČKI ISPIT

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 1. Do 15. listopada 2018. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
 2. Do 19.10.2018. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u školskoj godini.
 3. Do 31.10.2018. učenici biraju teme za završni rad.
 4. Prijava obrane završnoga rada do:
 • 11.2018. za zimski rok
 • 04.2019. za ljetni rok
 • 07.2019. za jesenski rok
  1. Učenik je dužan pismeni dio izradbe, koju prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:
 • 01.2019. za zimski rok
 • 05.2019. za ljetni rok
 • 08.2019. za jesenski rok
  1. Završni rad brani se:
 • 02.2019., u zimskom roku
 • 06.-28.06.2019. u ljetnom roku
 • 08.-29.08.2019. u jesenskom roku
  1. Urudžba svjedodžbi o završnom radu:
 • 02.2019. za zimski rok
 • 06.2019. za ljetni rok
 • 08.2019. za jesenski rok