GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2022./2023.

 • Nastava počinje 05. rujna 2022. godine i završava 21. lipnja 2023.
 • Škola je obavezna ostvariti najmanje 175 nastavnih dana, a za završne razrede 160 nastavnih dana.
 • Nastavna godina organizira se u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 05. rujna 2022. godine i završava 23. prosinca 2022. godine, a drugo polugodište počinje 09. siječnja 2023. i završava 21. lipnja 2023. godine, a za učenike/ce završnih razreda 26. svibnja 2023. godine.
 • Jesenski odmor za učenike/ce počinje 31. listopada 2022. godine i traje do 1. studenoga 2022. godine, s tim da nastava počinje 2. studenoga 2022. godine.
 • Prvi dio zimskog odmora učenika/ca traje od 27. prosinca 2022. do 05. siječnja 2023. godine.
 • Drugi dio zimskoga odmora za učenike/ce počinje 20. veljače 2023. godine i završava 24. veljače 2023.
 • Proljetni odmor učenika/ca traje od 06. travnja do 14. travnja 2023. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (05.09. 2022. – 23.12.2022.)
(16 tjedana, 77 dana nastave)

 • Prvio dio zimskog odmor učenika/ca 27.12.2022. – 05.01.2023.
 • Sjednice RV- od 16. do 23.12.2022.
 • Sjednica NV 23.12.2022.

 

DRUGO POLUGODIŠTE (09.01.2023. – 21.06.2023.)
(21 tjedan, 102 dana nastave)

 • Drugi dio zimskog odmora učenika/ca 20.2. – 24.2.2023.
 • Proljetni odmor učenika/ca 06.– 14.04.2023.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 17.4.2023.
 • Sjednice Razrednih vijeća 23.06.2023.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 23.06.2023.
 • Dopunska nastava 26.06. – 6.07.2023.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 07.07.2023.
 • Podjela svjedodžbi 29.06.2023.
 • Ljetni odmor učenika/ca 26.06. – 31.08.2023.

UKUPNO: 37 tjedana, 179 dana nastave

 

 

ZAVRŠNI RAZREDI

 

PRVO POLUGODIŠTE (05.09.2022. – 23.12.2022.)
(16 tjedana, 77 dana nastave)

 • Prvi dio zimskog odmor učenika/ca 27.12.2022. – 05.01.2023.
 • Sjednice RV- od 16. do 23.12.2022.
 • Sjednica NV 23.12.2022.

 

DRUGO POLUGODIŠTE (09.01.2023.–26.05.2023.)
(17,5 tjedana,86 dana nastave)

 • Drugi dio zimskog odmora učenika/ca 20.2. – 24.2.2023.
 • Proljetni odmor učenika/ca 06.–14.4.2023.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 17.4.2023.
 • Sjednice Razrednih vijeća 29.5.2023.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 29.5.2023.
 • Dopunska nastava 31.05. – 09.6.2023.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 12.6.2023.
 • Podjela svjedodžbi 29.6.2023.

UKUPNO: 33,5 tjedna,163 dana nastave

 

NERADNI (BLAGDANI) I NENASTAVNI DANI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

 • Svi sveti 01.11.2022. (utorak)
 • Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18.11.2022. (petak)
 • Božić 25.12.2022. (nedjelja)
 • Sveti Stjepan 26.12.2022. (ponedjeljak)
 • Nova godina 01.01.2023. (nedjelja)
 • Sveta tri kralja 06.01.2023. (petak)
 • Uskrsni ponedjeljak 10.4.2023.
 • Praznik rada 01.05.2023. (ponedjeljak)
 • Dan državnosti 30.05.2023. (utorak)
 • Dan Škole 12.05.2023. (petak, nenastavni dan)
 • Tijelovo 08.06.2023. (četvrtak)
 • Dan antifašističke borbe 22.06.2023. (četvrtak)
 • 05.08.2023. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
 • 15.08.2023. Velika Gospa

 

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI:

 1. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 24.08.– 31.08.2022.
 2. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanje NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2022.
 3. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 03.09.2022.
 4. Izrada izvedbenih programa(kurikuluma) do 15.09.2022.
 5. Prijedlozi za školski kurikulum do 20.09.2022.
 6. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
 • Dopunska nastava za završne razrede 31.05. – 09.06.2023.
 • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 12.06.2023.
 • Dopunska nastava za ostale razrede 26.06. – 6.07.2023.
 • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave 07.07.2023.
 • Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 29.06.2023.
 • podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave 11.07.2023.
 • Sređivanje razredne dokumentacije do 14.07.2023.
 • Prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 25.08.2023.
 • Sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 24.08.2023.
 • Sastanci Stručnih aktiva nastavnika 25.-31.08.2023.
 • Jesenski rok popravnih ispita 25.08.2023.
 • Sjednica NV-a nakon popravnih ispita 28.08.2023.
 1. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2022./23. i upis učenika u školsku godinu 2023./24. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 2. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa učenika u naredni razred.

 

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 • Se organizira sukladno Pravilniku o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/2014.,81/2015.) i Kurikulumu Škole.

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOGA RADA

 

 1. Do 15. listopada 2022. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
 2. Do 19. listopada 2022. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u školskoj godini.
 3. Do 31. listopada 2022. učenici biraju teme za završni rad.
 4. Prijava obrane završnoga rada do:
  • 11.2022. za zimski rok
  • 04.2023. za ljetni rok
  • 07.2023. za jesenski rok

5. Učenik je dužan pismeni dio izradbe(elaborat),koji prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:

  • 01.2023. za zimski rok
  • 06.2023. za ljetni rok
  • 08.2023. za jesenski rok

6. Obrana Završnog rada:

  • do 16.02.2023., u zimskom roku
  • 06.-30.06.2023. u ljetnom roku
  • 08.-31.08.2023. u jesenskom roku

7. Podjela svjedodžbi o završnom radu:

  • 02.2023. za zimski rok
  • 06.2023. za ljetni rok
  • 09.2023. za jesenski rok