Kalendar rada

 

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2020./2021.

• Nastava počinje 07. rujna 2020. godine i završava 18. lipnja 2021.
• Škola je obavezna ostvariti najmanje175 nastavnih dana,a za završne razrede 160 nastavnih dana.
• Nastavna se godina organizira u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 07. rujna 2020. godine i završava 23. prosinca 2020. godine, a drugo polugodište počinje 18. siječnja 2021. i
završava 18. lipnja 2021. godine, a za učenike/ce završnih razreda 25. svibnja 2021. godine.
• Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2020. godine i traje do 3. studenoga 2020. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.
• Zimski odmor za učenike/ce traje od 24. prosinca 2020. do 15.siječnja 2021. godine.
• Proljetni odmor učenika/ca traje od 2. travnja do 9. travnja 2021. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (07.09. – 23.12.2020.)
(15,5 tjedana, 75 dana nastave)
• Zimski odmor učenika/ca 24.12.2020. – 15.01.2021.
• Sjednice RV-18. do 23.12.2020.
• Sjednica NV 23.12.2020.

DRUGO POLUGODIŠTE (18.01. – 18.06.2021.)
(21 tjedna, 104 dana nastave)

• Proljetni odmor učenika/ca 2.– 9.04.2021.
• Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 12.4.2021.
• Sjednice Razrednih vijeća 21.06.2021.
• Sjednica Nastavničkog vijeća 21.06.2021.
• Dopunska nastava 23.06. – 2.07.2021.
• Sjednica NV poslije dopunske nastave 05.07.2021.
• Podjela svjedodžbi 29.06.2021.
• Ljetni odmor učenika/ca 21.06. – 31.08.2021.
UKUPNO:36,5 tjedana,179 dana nastave

ZAVRŠNI RAZREDI

PRVO POLUGODIŠTE (07.09. – 23.12.2020.)
(15,5 tjedana, 75 dana nastave)
• Zimski odmor učenika/ca 24.12.2020. – 15.01.2021.
• Sjednice RV-18. do 23.12.2020.
• Sjednica NV 23.12.2020.

DRUGO POLUGODIŠTE (18.01.–25.05.2021.)
(17,5 tjedana,87 dana nastave)
• Proljetni odmor učenika/ca 2.–9.4.2021.
• Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 12.4.2021.
• Sjednica Razrednih vijeća 26.5.2021.
• Sjednica Nastavničkog vijeća 26.5.2021.
• Dopunska nastava 27.05. – 08.6.2021.
• Sjednica NV poslije dopunske nastave 09.6.2021.
• Podjela svjedodžbi 29.6.2021.
UKUPNO:33 tjedna,162 dana nastave

NERADNI (BLAGDANI) I NENASTAVNI DANI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

• Svi sveti 01.11.2020. (nedjelja)
• Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18.11.2020.
• Božić 25.12.2020.(petak)
• Sveti Stjepan 26.12.2020.(subota)
• Nova godina 01.01.2021.(petak)
• Sveta tri kralja 06.01.2021.(srijeda)
• Uskrsni ponedjeljak 5.4.2021.
• Praznik rada 01.05.2021. (subota)
• Dan Škole 14.5.2021. (nenastavni dan)
• Dan državnosti 30.05.2021.(nedjelja)
• Tijelovo 3.06.2021.(četvrtak)
• 04.6.2021.(petak) odraditi 12.6.2021.(subota)
• Dan antifašističke borbe 22.06.2021.(utorak)
• 05.08.2021. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
• 15.08.2021. Velika Gospa

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI:

01. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 24.08.– 31.08.2021.
02. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanje NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2020.
03. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 01.09.2020.
04. Izrada izvedbenih programa(kurikuluma), do 15.09.2020.
05. Prijedlozi za školski kurikulum, do 20.09.2020.
06. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
• Dopunska nastava za završne razrede 27.5.-8.6.2021.
• Sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 09.06.2021.
• Dopunska nastava za ostale razrede 23.06. – 2.07.2021.
• Sjednica NV-a nakon dopunske nastave 05.07.2021.
• Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 29.6.2021.
• podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave 9.07.2021.
• Sređivanje razredne dokumentacije do 17.07.2021.
• Prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 25.08.2021.
• Sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 25.08.2021.
• Sastanci Stručnih aktiva nastavnika 25.-31.08.2021.
• Jesenski rok popravnih ispita 25.08.2021.
• Sjednica NV-a nakon popravnih ispita 26.08.2021.
07. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2020./21. i upis učenika u školsku godinu 2021./22. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
08. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa učenika u naredni razred.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA
• Se organizira sukladno Pravilniku o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/2014.,81/2015.) i Kurikulumu Škole.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOGA RADA

1. Do 15. listopada 2020. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
2. Do 19.10.2020. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u školskoj godini.
3. Do 31.10.2020. učenici biraju teme za završni rad.
4. Prijava obrane završnoga rada do:
• 30.11.2020. za zimski rok
• 01.04.2021. za ljetni rok
• 10.07.2021. za jesenski rok
5. Učenik je dužan pismeni dio izradbe(elaborat),koji prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:
• 30.01.2021. za zimski rok
• 01.06.2021. za ljetni rok
• 24.08.2021. za jesenski rok
6. Obrana Završnog rada:
• 15. do 17.02.2021., u zimskom roku
• 10.06.-25.06.2021. u ljetnom roku
• 26.08.-31.08.2021. u jesenskom roku
7. Urudžba svjedodžbi o završnom radu:
• 22.02.2021. za zimski rok
• 29.06.2021. za ljetni rok
• 02.09.2021. za jesenski rok