Procedura za račune i ugovore

2016-10-20T08:37:33+02:0020 listopada, 2016|Propisi|

Klasa:003-06/12-01/04 Ur.Broj:2170-56-12-02-1 Rijeka, 08.ožujka 2012. Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti [...]

Go to Top