Procedura za račune i ugovore

2016-10-20T08:37:33+02:0020 listopada, 2016|Propisi|

Klasa:003-06/12-01/04 Ur.Broj:2170-56-12-02-1 Rijeka, 08.ožujka 2012. Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti [...]

Pravilnik o plaćama

2016-08-10T13:27:31+02:0010 kolovoza, 2016|Propisi|

Temeljem članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01.i 39/09.), Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u [...]

Procedura stvaranja ugovornih obveza

2016-08-10T13:11:08+02:0010 kolovoza, 2016|Propisi|

Klasa:003-06/13-01/11 Ur.broj:2170-56-13-02-1 Rijeka,6.lipanj 2013.   Na temalju članku 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovor [...]

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

2016-08-10T12:41:40+02:0010 kolovoza, 2016|Propisi|

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08. i 86/09.), a sukladno Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada (N.N.br.118/ [...]

Go to Top