8.sjednica

2021-10-05T11:17:37+02:00October 5th, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 6. i 7. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i program rada za šk.god. 2021./2022. 3.Ovom Odlukom jednog [...]

7.sjednica

2021-09-24T09:24:35+02:00September 20th, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom jednoglasno se daje suglasnost ravnatelju Škole za potpis Dodatka (aneksa) ugovora o nabavi opreme i izvođenju radova vezano za projekt RCK „KaRijERA . [...]

6.sjednica

2021-09-13T15:13:34+02:00September 12th, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća  zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti 1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. 3. a)Daje se suglasnost [...]

5.sjednica

2021-07-12T17:30:54+02:00July 12th, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  zapisnici s 1., 2., 3. i 4. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedlog 1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu. [...]

4.sjednica

2021-07-02T11:46:45+02:00June 16th, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Aneksa Ugovora o radu za nastavnika T.M. zbog sudjelovanja u projektu „Slatka glagoljica“ u kojem je i voditelj projekta ispred naše Ško [...]

3.sjednica

2021-07-02T11:44:51+02:00June 2nd, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom prihvaća se tekst natječaja za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2021./22. [...]

2.sjednica

2021-07-02T11:43:06+02:00May 15th, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za potpis solemnizirane zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na 50.000 kn u korist Ministarstva turizma i sporta. [...]

1.konstituirajuća sjednica

2021-05-03T15:34:26+02:00May 3rd, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom prihvaća se izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom verificiraju se mandati svim članovima Školskog odbora. Mandat članova Školskog odb [...]

53.sjednica

2021-04-07T09:35:29+02:00April 7th, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici 49.,50.,51. i 52.sjednice Školskog odbora. [...]

52.sjednica

2021-02-25T19:02:23+01:00February 25th, 2021|Odluke|

1.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Izvještaj o izvršenju i ostvarenju financijskog plana za 2020. godinu. [...]

Go to Top