1. RAZRED
G. Orwell: Životinjska farma
A. Šenoa: Zlatarevo zlato
P. Budak: Klupko
Sofoklo: Antigona
W. Shakespeare: Hamlet
M. Držić: Dundo Maroje
2. RAZRED

J. B. P. Moliere: Škrtac
E. A. Poe: Crni mačak
A. Puškin: Pikova dama
A. Šenoa: Prijan Lovro
H. Balzac: Otac Goriot
V. Novak: Posljednji Stipančići
A. Kovačić: U registraturi

3. RAZRED

A. G. Matoš: Oko Rijeke, izbor iz djela
F. Kafka: Preobrazba
A. Camus: Stranac
M. Krleža: Hrvatski bog Mars ili Kraljevo
I. Brešan: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
Izborna lektira: E. Hemingway: Starac i more
R. Marinković: Albatros
ili
P. Pavličić: Večernji akt