Mentori za Završni rad polaznika obrazovanja odraslih

1.Elektroničari-računalstvo-Ratko Božić,mag.educ.
2.Elektroničari-AV tehnika-Ivo Šutić,dipl.ing.
3.Elektroničari-automatika-Vlado Vujić,dipl.ing.
4.Elektromehaničari-Dino Delač,mag.ing.
5.Elektromonteri-Darko Bašić,prof.
6.Telekomunikacijski monteri-Guido Ćiković,prof.
7.Autoelektričari-jmo- Željko Tibljaš,prof.
8.Elektroinstalateri-jmo-Željko Tibljaš,prof.
9.Elektromehaničari-jmo- Dino Delač,mag.ing
10.Elektroničari-mehaničari-jmo-Ivo Šutić, dipl.ing.
11.Tehničari za elektroenergetiku-Darko Bašić,prof.
12.Tehničari za električne strojeve s primjenjenim računalstvom-Dino Delač,mag.ing.
13.Tehničari za elektroniku-Marijan Bačić,prof.
14.Tehničari za računalstvo-Ratko Božić,mag.educ.
15.Tehničari za telekomunikacije-Guido Ćiković,prof.
16.Tehničari za mehatroniku-Boris Caput,mag.educ.