MISIJA

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka je obrazovna ustanova sa stogodišnjom tradicijom. Kontinuirano djeluje u istom prostoru od 1912. godine, obrazujući polaznike za različita zanimanja u području elektrotehnike. Pod ovim imenom djeluje od 1992. godine, i to u početku kao trogodišnja strukovna škola, a od 2008. god., nakon uvođenja novog četverogodišnjeg programa, kao trogodišnja i četverogodišnja strukovna škola koja školuje učenike u programima strukovne kvalifikacije tehničar za mehatroniku,elektroničar(izborni blokovi:računalstvo,audio-videotehnika,automatika) ,elektromehaničar(izborni blokovi:brodska elektrotehnika,prijenos i distribucija el.energije,obnovljivi izvori energije,termički i rashladni uređaji),elektromonter,telekomunikacijski monter, elektroinstalater-jmo, autoelektričar-jmo,elektromehaničar-jmo,elektroničar-mehaničar-jmo.

Misija Elektroindustrijske i obrtničke škole je svim svojim polaznicima omogućiti kvalitetno obrazovanje, usvajanje i primjenu suvremenih znanja i vještina i na taj ih način učiniti konkurentnima na tržištu rada. Istodobno, primjenom odgovarajućih odgojnih metoda, promicati temeljne moralne, građanske i nacionalne vrijednosti, poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost učenika te ih osposobljavati za cjeloživotno učenje.

VIZIJA

Elektroindustrijska i obrtnička škola viziju svog razvoja bazira na 100 godina dugoj tradiciji neprestanog ulaganja u znanje, kvalitetu obrazovanja te optimalne primjene novih znanja i tehnologija u stalno mijenjajućem okruženju.

Vizija 2013.-2018. god.:
– rad škole u jednoj smjeni,
– školske radionice za izvođenje praktične nastave opremljene novim instrumentima i tehničkim pomagalima,
– provedena informatizacija škole,
– razvijena suradnja sa srodnim školama u zemlji i inozemstvu,
– učenici i nastavnici uključeni u što veći broj projekata,
– ostvareno dinamično partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom,
– općeobrazovne i strukovne kompetencije učenika adekvatne za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća.

CILJ

  • zapošljavanje motiviranih i sposobnih nastavnika, poticanje njihova daljnjeg razvoja (kontinuirano stručno usavršavanje) te isticanje izvrsnosti,
  • podizanje kvalitete i učinkovitosti nastave, učenja i poučavanja primjenom suvremenih metoda i oblika rada, te provođenjem samovrjednovanja,
  • promocija i razvoj Škole kao prepoznatljivog branda ostvarivanjem bolje suradnje s drugim obrazovnim institucijama, privredom i lokalnom društvenom zajednicom (dani otvorenih vrata, školske web stranice, sudjelovanje na natjecanjima, smotrama, izložbama i drugim manifestacijama).