Nastava na daljinu-upute za prijavu na Yammer

Da bi mogli sudjelovati u nastavi na daljinu učenici se trebaju prijaviti u Yammer platformu.
Koraci za prijavu na Yammer:
1. kliknuti na poveznicu https://office365.skole.hr koja vodi na Office 365 za škole
2. kliknuti na gumb „Prijava“ u gornjem desnom kutu ekrana
3. zatim kliknuti na gumb „AAI@EDuHr Prijava“
4. za prijavu upisati učenikovo AAI@EDuHr korisničko ime i lozinku (radi se o podacima koje učenici koriste za prijavu u e-dnevnik i Merlin)
5. kliknuti na gumb „Odvedi me na Office365“
6. od ponuđenih aplikacija odabrati „Yammer“, a ako Yammer nije ponuđen kliknuti na sve aplikacije da se popis proširi pa onda izvršiti odabir Yammera
7. kliknuti na „Discover more groups“ pa na povećalo za pretragu, upisati „EIOŠ“ i kliknuti na gumb „SEARCH“
8. kliknuti na gumb „Join“ za razred koji učenik pohađa i čekati da razrednik potvrdi prijavu.
9. zbog problema s velikim brojem prijava moguće ja da sustav kod prijave u Office 365 za Škole povremeno javlja greške pa će se trebati pričekati da se sustav rastereti

Učenici nakon prve prijave u Office 365 za škole razredima mogu pristupati i putem ovih poveznica:
https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17000374272&view=all
1. A- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17000374272&view=all
1. B- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17000472576&view=all
1. C- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17001291776&view=all
1. D- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17001439232&view=all
2. A- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17001504768&view=all
2. B- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17001529344&view=all
2. C- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17001570304&view=all
2. D- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17001594880&view=all
3. A- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17001635840
3. B- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17001676800&view=all
3. C- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17003192320&view=all
3. D- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17003225088&view=all
3. N nastavak obrazovanja- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17003315200&view=all
4. A- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17003257856&view=all
4. B- https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17003274240&view=all

Također pogledajte...