Sukladno objavljenom natječaju, dana 9. rujna 2022. za radno mjesto nastavnika/ice engleskog jezika – neodređeno, nepuno radno vrijeme, dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata te terminima održavanja istih:

 

Pisani test – 29. 9. 2022. u 14 sati, izvori za pripremu:

  1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019, 43/2020, 100/2021)
  2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)
  3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)
  4. Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika (NN 90/1993).

 

Praktična provjera – 29. 9. 2022. u 15 sati, izrada pisane priprave za izvođenje nastavnog sata iz predmeta Engleski jezik.

Intervju (razgovor s kandidatima) – 30. 9. 2022. u 14 sati.

Intervjuom se utvrđuju znanja, sposobnosti, interes i motivacija za rad u školi.

Vrednovanje kandidata obavit će se u sjedištu Škole, Zvonimirova 12 u Rijeci.

 

Kandidati koji se pozivaju na testiranje su:

  1. Ena Turk
  2. Ines Petelin
  3. Dorotea Jerčinović
  4. Marijana Dunjić

 

Rijeka, dana 23. rujna 2022. godine

 

Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka