NATJEČAJ

Za rad u obrazovanju odraslih  šk. godine 2017./18.

 na određeno nepuno radno vrijeme do realizacije instruktivno-konzultativne nastave i ispita, za nastavne predmete:

 1. Hrvatski jezik……………………………………………………… do   40 sati godišnje          – 1 izvršitelj/ica
 2. Vjeronauk………………………………………………………… do 20 sati godišnje           – 1 izvršitelj/ica
 3. Biologija-Kemija…………………………………………. do 40 sati godišnje   – 1 izvršitelj/ica
 4. Fizika………………………………………………………. do 60 sati godišnje      – 1 izvršitelj/ica
 5. Geografija………………………………………………… do 20 sati godišnje    – 1 izvršitelj/ica
 6. Matematika……………………………………………………….. do 80 sati godišnje          – 1 izvršitelj/ica
 7. Engleski jezik……………………………………………………… do 20 sati godišnje         – 1 izvršitelj/ica
 8. Etuika……………………..……………………………………… do     20 sati godišnje              – 1 izvršitelj/ica
 9. Računalstvo……………………………………………………… do     40 sati godišnje         – 1 izvršitelj/ica
 10. Osnove elektrotehnike i Elektrotehnika…………… do     50 sati godišnje        – 1 izvršitelj/ica
 11. Mjerenja u elektrotehnici……………………………………do 50 sati godišnje        – 1 izvršitelj/ica
 12. Tehničko crtanje i Strojarstvo…………………………………… do 30 sati godišnje  – 1 izvršitelj/ica
 13. El.instalacije i El. mreže…………………………………….do 15 sati godišnje           – 1 izvršitelj/ica
 14. El.strojevi i Elektromotorni pogoni……………………do     40 sati godišnje         – 1 izvršiteljIca
 15. Elektroničke komponente i sklopovi………………… do      40 sati godišnje        – 1 izvršitelj/ica
 16. Osnove RTV tehnike i Televizija………………………… do     20 sati godišnje         – 1 izvršitelj/ica
 17. Autoelektrika i Električni uređaji…………………………do 20 sati godišnje         – 1 izvršitelj/ica
 18. Elektrotehnički materijali……………………………………do 20 sati godišnje          – 1 izvršitelj/ica
 19. Voditelj nastave………………………………………………………… 1/2 rad. vremena – 1 izvršitelj/ica
 20. Elektronička instrumentacija,Dijagnostika i održavanje uređaja…… do 20 sati godišnje -1 izvršitelj/ica
 21. Automatsko vođenje procesa,Automatsko upravljanje ………………..do 20 sati godišnje -1 izvršitelj/ica
 22. Mikroračunala,Industrijska računala,Sklop.oprema računala,Sustavna prog.potpora…. do 40 sati godišnje-1 izvršitelj/ica
 23. VF sklopovi i sustavi,Energetska elektronika……..do 20 sati godišnje          -1 izvršitelj/ica
 24. Povijest-Politika i gospodarstvo………………………do 40 sati godišnje          -1 izvršitelj/ica

Nastavnici/ce  moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008., 86/2009.,92/2010.,105/2010.,90/2011.,16/2012.,86/2012.,94/2013,152/2014.,7/2017.),Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 17/2007) i imati najmanje dvije godine andragoškog radnog iskustva.

Uz prijavu na natječaj treba dostaviti:

 • Diplomu završenog fakulteta,
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju(starost najviše 30 dana),
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Životopis,
 • Potvrdu o andagoškom radnom iskustvu.

Rok za dostavu prijava na natječaj iznosi 8 dana od dana objave na adresu Škole.Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za radno mjesto broj 19. uvjet je stručna sprema za profesora srednje škole i najmanje pet godina andragoškog radnog iskustva.