Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka raspisuje natječaj za odabir sudionika mobilnosti nastavnika-pratitelja u okviru Erasmus+ projekta 2022-1-HR01-KA122-VET-000075365. Projekt omogućuje nastavnicima stjecanje iskustva međunarodne prakse i osnaživanje stručnih kompetencija.

Na natječaj se prijavljujete putem obrasca (), a svu potrebnu dokumentaciju šaljete na e-mail projekta (eios.erasmus@gmail.com). 

Upute o postupku prijave, prijavni obrazac i kriteriji vrednovanja nalaze se u priloženim dokumentima.

Rok za prijavu je 2.12.2022.godine.

Sretno!

https://eios.hr/wp-content/uploads/2022/11/2022_Erasmus_natjecaj_nastavnici.pdf

https://eios.hr/wp-content/uploads/2022/11/2022_Erasmus_Kriteriji-odabira-nastavnika.pdf