Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2020./21.

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2020./21.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god. 2020./21. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole sukladno Odluci o upisu učenika u I razred srednje škole u školskoj godini 2020/2021. objavljenoj u „Narodnim novinama“ br. 62/2020. od 27. svibnja 2020. godine, Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN, broj 49/2015 i 47/2017) i ovog natječaja.

Učenici se prijavljuju i upisuju u sljedeće obrazovne programe:

ŠifraProgramOdjeljenjaUčenikaTrajanje
051524Tehničar za mehatroniku2484
041203Elektromehaničar
Izborni blokovi:
Rashladna i termička tehnika
Brodska elektrotehnika
Prijenos i distribucija el.energije
Obnovljivi izvori energije
1 243
041403Elektroničar
Izborni blokovi:
Računalstvo
Audio i video tehnika
Automatika

1243
Ukupno496
 

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred u ljetnom i jesenskom upisnom roku.
Početak prijava kandidata u ljetnome roku u sustav 01.06.2020.
Početak prijava obrazovnih programa 08.07.2020.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 13.07.2020.
Datum provjere stranog jezika koji kandidat nije učio u osnovnoj školi je:

  • 14.07.2020. u 11 sati
  • 25.08.2020. u 10 sati

Završetak prigovora na unesene osobne podatke,ocjene,natjecanja,rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 20.07.2020. Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 21.07.2020.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica 22.07.2020.
Objava konačnih ljestvica poretka 25.07.2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole i dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao od 27.07. do 31.07.2020. od 8 do 13 sati.Dokumenti i upisnica  dostavljaju se osobno ili putem elektroničke pošte na adresu upisi@eios.hr.
Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 01.08.2020.
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa u jesenskom roku 21.08.2020.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica 28.08.2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada,ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole 02.09.2020. Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 02.09.2020. Dokumenti i upisnica  dostavljaju se osobno ili putem elektroničke pošte na adresu upisi@eios.hr.

 
Napomena:
Pri upisu se boduju prosjeci svih zaključenih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja.
Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata koji se upisuju u program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za mehatroniku su hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija i tehnička kultura u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja.
             Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata koji se upisuju u trogodišnje programe strukovne kvalifikacije su hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja.
            Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati temeljem rezultata koje su postigli na državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske.

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati temeljem rezultata koje su postigli na:
Natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Fizike, Tehničke kulture i informatike-računalstva (Infokup) za program Tehničar za mehatroniku.
Natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika,Tehničke kulture za programe Elektroničar, Elektromehaničar.
Zdravstveni zahtjevi za sva zanimanja su raspoznavanje boja i uredan vid.
Za upis u obrazovni program Tehničar za mehatroniku i Elektromehaničar  potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada.
Za upis u program Elektroničar potrebna je svjedodžba nadležnog školskog  liječnika.
Dokumenti potrebni za upis: Popunjena upisnica, liječnička svjedodžba odnosno svjedodžba medicine rada i dokumenti kojima je ostvarena prednost pri upisu, ako je ostvarena.
Strani jezici koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti su engleski i njemački.

Također pogledajte...