Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god. 2022./23. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole sukladno Odluci o upisu učenika u I razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023. objavljenoj u „Narodnim novinama“ br. 57/2022. od 20. svibnja 2022. godine, Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN, broj 49/2015, 47/2017, 39/2022) i ovog natječaja.

Učenici se prijavljuju i upisuju u sljedeće obrazovne programe:

Šifra Program Odjeljenja Učenika Trajanje
041524 Tehničar za mehatroniku 2 48 4
041203 Elektromehaničar
Izborni blokovi:
Rashladna i termička tehnika
Brodska elektrotehnika
Prijenos i distribucija el.energije
Obnovljivi izvori energije
1 20 3
041403 Elektroničar
Izborni blokovi:
Računalstvo
Audio i video tehnika
Automatika
1 24 3
Ukupno 4 92
 • Početak prijava kandidata u ljetnome roku u sustav 23.05.2022.

 • Početak prijava obrazovnih programa 25.06.2022.

 • Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 01.07.2022.

 • Datum provjere stranog jezika koji kandidat nije učio u osnovnoj školi je:

  • 01.07.2022. u 10,00 sati
  • 23.08.2022. u 10,00 sati
 • Završetak prigovora na unesene osobne podatke,ocjene,natjecanja,rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 04.07.2022.

 • Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 06.07.2022.

 • Završetak odabira obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica 07.07.2022.

 • Objava konačnih ljestvica poretka 09.07.2022.

 • Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole i dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao od 11.07. do 13.07.2022. od 8 do 13 sati, ako se dokumenti donose osobno u Školu. Dokumenti se mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu upisi@eios.hr.

 • Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 15.07.2022.

 • Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa u jesenskom roku 20.08.2022.

 • Završetak odabira obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica 25.08.2022.   

  Objava konačnih ljestvica poretka 27.08.2022.

 • Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada,ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole i dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao od 29.08. do 30.08.2022.

 • Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao dostavljaju se osobno ili putem elektroničke pošte na adresu upisi@eios.hr.

NAPOMENA

Pri upisu se boduju prosjeci svih zaključenih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja.

 • Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata koji se upisuju u program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za mehatroniku su hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija i tehnička kultura u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja.

 • Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata koji se upisuju u trogodišnje programe strukovne kvalifikacije su hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja.

 • Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati temeljem rezultata koje su postigli na državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske.

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati temeljem rezultata koje su postigli na:

 • Natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Fizike, Tehničke kulture i informatike, računalstva (Infokup) za program Tehničar za mehatroniku.

 • Natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika,Tehničke kulture za programe Elektroničar, Elektromehaničar.

 • Zdravstveni zahtjevi za sva zanimanja su raspoznavanje boja i uredan vid.

 • Za upis u obrazovni program Tehničar za mehatroniku i Elektromehaničar potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada.

 • Za upis u program Elektroničar potrebna je svjedodžba nadležnog školskog liječnika.

 • Dokumenti potrebni za upis: Popunjena upisnica, liječnička svjedodžba odnosno svjedodžba medicine rada i dokumenti kojima je ostvarena prednost pri upisu, ako je ostvarena.

 • Strani jezici koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti su engleski i njemački.

2022-06-25T20:27:24+02:0025 lipnja, 2022|Upisi|

Podijeli na društvenim mrežama

Go to Top