Sutra,22.11.2019.,radi se prema rasporedu sati:
2.D
1.sat-Mjerenja u elektrotehnici
2.sat-Mjerenja u elektrotehnici
2.B
5.sat-Engleski jezik
6.sat-Engleski jezik
3.A
5.sat-Pneumatika
6.sat-Pneumatika
4.A
1.sat-Mikro i nano mehatronika
2.sat-Mikro i nano mehatronika
3.sat-Engleski jezik
4.sat-Engleski jezik
4.B
1.sat-Engleski jezik
2.sat-Engleski jezik
3.Kontrola i mjerenja
4.Kontrola i mjerenja
Sve odsutne učenike nastavnici moraju evidentirati.
Za sva pitanja učenici se trebaju javiti ravnatelju Škole.
Rijeka,21.11.2019.
Ravnatelj:D.Bašić,prof.