Temeljem objavljenog natječaja,dana 19.siječnja 2021. za strukovnog učitelja,u radni odnos je primljen Darko Milokanović,bacc.ing.elektrotehnike.

U Rijeci,05.veljače 2021.