Po objavljenom natječaju za spremačicu primljena je Kristina Knežević.
Rijeka,1.10.2021.