Obavijest kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnik/ca TZK

Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika/cu TZK dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata, kako sljedi:

-Pisani test, 12. travnja 2019. u 11:30 sati
Izvori za pripremu:

  1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10.)
  2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/17.,94/15.)
  3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15.)

– Praktična provjera, 12.travnja 2019. u 12:20 sati
Izrada pisane priprave za izvođenje nastavnog sata.

– Intervju (razgovor sa kandidatima), 12.travnja 2019. u 13:10 sati
Intervjuom se utvrđuju znanja, sposobnosti, interes i motivacija za rad u školi.

Popis kandidata/kinja, koji se pozivaju na testiranje je sljedeći:

  1. Šuran, Martina

Svi kandidati/kinje dužni su ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja (testiranja).
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja, praktične provjere sposobnosti i vještina i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
Molimo kandidate/kinje koji neće pristupiti provjeri znanja i sposobnosti da nas o istom obavijeste na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.

U Rijeci, 8. travnja 2019.
Povjerenstvo za provedbu natječaja