Obavijest

Sukladno objavljenom natječaju,dana 5.srpnja 2019., za radno mjesto nastavnika matematike i računalstva dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata,kako sljedi:
-Pisani test, 22.srpnja 2019. u 9 sati
Izvori za pripremu:
1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 112/10.)
2.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/17.,94/15.)
3.Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15.)

-Praktična provjera,22.srpnja 2019. u 10 sati
Izrada pisane priprave za izvođenje nastavnog sata.

-Intervju(razgovor sa kandidatima),22.srpnja 2019. u 11 sati
Intervjuom se utvrđuju znanja,sposobnosti,interes i motivacija za rad u školi.

Popis kandidata/kinja,koji se pozivaju na testiranje je sljedeći:
1.Miculinić Ugrin,Marina

Svi kandidati/kinje dužni su ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja (testiranja).
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja,praktične provjere sposobnosti i vještina i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Molimo kandidate/kinje koji neće pristupiti provjeri znanja i sposobnosti da nas o istom obavijeste na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.hr.

Ravnatelj:Darko Bašić,prof.

Također pogledajte...