Sukladno objavljenim natječajima,dana 12.studenoga 2020., za radna mjesta nastavnika/ce hrvatskog jezika i nastavnika/ce etike dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja,kako sljedi:

-Pismena provjera
Izvori za pripremu:
1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010.,82/2019.,43/2020.)
2.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017.,94/2015.)
3.Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)

-Praktična provjera
Izrada pisane priprave za izvođenje nastavnog sata.

-Intervju(razgovor sa kandidatima)
Intervjuom se utvrđuju znanja,sposobnosti,interes i motivacija za rad u školi.

Svi kandidati/kinje dužni su ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja (testiranja).
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja,praktične provjere sposobnosti i vještina i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Popis kandidata/kandidatkinja koji se pozivaju na testiranje kao i termini testiranja objavit će se naknadno.
Molimo kandidate/kinje koji neće pristupiti provjeri znanja i sposobnosti da nas o istom obavijeste na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.

Ravnatelj:Darko Bašić,prof.