Sutra 18.10 2019. na nastavu trebaju doći učenici 3.A razreda 1. i 2. školski sat na vježbe iz Pneumatike(grupa koja po rasporedu ima vježbe iz Pneumatike),na 3. i 4. školski sat trebaju doći svi učenici 3.A razreda na nastavni predmet Termodinamiku.Učenici 4.A razreda trebaju doći na 5. i 6. školski sat na nastavne predmete Kontrola i mjerenja i Mikro i nano mehatronika.
Rijeka,17.10.2019.
Ravnatelj:D.Bašić