U ponedjeljak,28.10.2019.,na nastavu trebaju doći učenici 4.B razreda 2. i 3. školski sat,4. i 5. sat učenici 3.c razreda imaju Hidrauliku i pneumatiku,učenici 3.b razreda imaju vježbe iz Pneumatike 6. i 7. sat.
Rijeka,27.10.2019.
Ravnatelj:D.Bašić