Sukladno objavljenom natječaju, dana 13. svibnja 2022., za radno mjesto nastavnika elektrotehničke skupine predmeta-neodređeno puno radno vrijeme dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata te terminima održavanja istih:
-Pisani test-31.5.2022. u 9 sati, izvori za pripremu:
1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010.,82/2019.,43/2020.,100/2021.)
2.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015., 3/2017.)
3.Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)
4.Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika (NN 90/1993.)

-Praktična provjera-31.5.2022. u 10 sati, izrada pisane priprave za izvođenje nastavnog sata iz predmeta Mjerenja u elektrotehnici.
-Intervju(razgovor sa kandidatima)- 31.5.2022. u 11 sati.
Intervjuom se utvrđuju znanja,sposobnosti,interes i motivacija za rad u školi.
Vrednovanje kandidata obavit će se u sjedištu Škole Zvonimirovoj 12 u Rijeci.
Kandidati koji se pozivaju na testiranje su Predrag Domijan i Marko Mavrinac.

Rijeka, 25.5.2022.
Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka