Sukladno objavljenom natječaju, dana 16. rujna 2021., za radno mjesto spremačice dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata te terminima održavanja istih:
-Usmena provjera o organizaciji rada škole-28.9.2021. u 14,30 sati
1.Izvor za pripremu kandidata/kandidatkinja Statut Škole- https://eios.hr/statut/   i to sljedeća poglavlja:

I.OPĆE ODREDBE
II.OBAVLJANJE DJELATNOSTI
III.UNUTARNJE USTROJSTVO
IV.UPRAVLJANJE ŠKOLOM

2.Praktična provjera vezano za područje rada spremačica u školi-28.9.2021. u 15,30 sati.
3.Intervju(razgovor sa kandidatima/kandidatkinjama)- 28.9.2021. u 16,30 sati.
Intervjuom se utvrđuju znanja,sposobnosti,interes i motivacija za rad u školi.

Popis kandidata/kandidatkinja koji se pozivaju na testiranje objavit će se naknadno.

           
Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka
Rijeka,23.rujna 2021.