Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika računalstva dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata,kako sljedi:

-Pisani test,15.ožujka 2019. u 9 sati
Izvori za pripremu:
1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10.)
2.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/17.,94/15.)
3.Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15.)

-Praktična provjera,15.ožujka 2019. u 10 sati
Izrada pisane priprave za izvođenje nastavnog sata.

-Intervju(razgovor sa kandidatima),18.ožujka 2019. u 15 sati
Intervjuom se utvrđuju znanja,sposobnosti,interes i motivacija za rad u školi.

Popis kandidata/kinja,koji se pozivaju na testiranje je sljedeći:
1.Bašković,Antonia
2.Gavranović,Aksanio
3.Nujić,Jelena
4.Strčić,Vedran

Svi kandidati/kinje dužni su ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja (testiranja).
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja,praktične provjere sposobnosti i vještina i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
Molimo kandidate/kinje koji neće pristupiti provjeri znanja i sposobnosti da nas o istom obavijeste na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.

U Rijeci,8.3.2019.
Povjerenstvo za provedbu natječaja