Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:
1.Tomislav Damjanović
2.Marko Mavrinac

Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka
Rijeka, 15.lipnja 2021.

Sukladno objavljenom natječaju, dana 4. lipnja 2021., za radno mjesto nastavnika elektrotehničke skupine predmeta dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata te terminima održavanja istih:

-Pisani test-17.6.2021. u 14,30 sati, izvori za pripremu:
1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010.,82/2019.,43/2020.)
2.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017.,94/2015.)
3.Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)

-Praktična provjera-18.6.2021. u 14,30 sati, izrada pisane priprave za izvođenje nastavnog sata iz predmeta Mjerenja u elektrotehnici.
-Intervju(razgovor sa kandidatima)- 18.6.2021. u 16,30 sati.
Intervjuom se utvrđuju znanja,sposobnosti,interes i motivacija za rad u školi.

Popis kandidata/kandidatkinja koji se pozivaju na testiranje objavit će se naknadno.

           
Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka
Rijeka, 11.lipnja 2021.