Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto strukovnog učitelja dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata,kako sljedi:

-Pisani test, izvori za pripremu:
1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010.,82/2019.,43/2020.)
2.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017.,94/2015.)
3.Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)

-Praktična provjera,izrada pisane priprave za izvođenje praktične nastave elektrotehničke struke.
-Intervju(razgovor sa kandidatima)
Intervjuom se utvrđuju znanja,sposobnosti,interes i motivacija za rad u školi.

Popis kandidata/kandidatkinja koji se pozivaju na testiranje kao i termini testiranja objavit će se naknadno.

           
Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka