Za ravnatelja Škole imenovan je Boris Caput, mag.educ. s datumom 19.lipnja 2022. godine.