Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/2018.) javni i sektorski naručitelji kao obveznici javne nabave od 1. srpnja 2019. godine obvezni su zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa sukladno europskoj normi.

Odredbe predmetnog Zakona primjenjuju se na sve račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno Zakonu o javnoj nabavi te obuhvaća i račune koji su izdani temeljem narudžbenice koja ima sva bitna svojstva ugovora.

Elektronički račun je sukladno odredbama ovog Zakona račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Prema europskoj normi format datoteke u kojoj se izdavaju elektronički računi je XML.

Usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa pružaju informacijski posrednici. Kao informacijski posrednici na tržištu mogu djelovati Financijska agencija (FINA) i privatni informacijski posrednici koji su povezani na centralnu platformu Fine i usklađeni s europskom normom.

Izdavatelji ili njihovi informacijski posrednici dužni su poslati elektronički račun putem centralne platforme Fine koja je Zakonom određena kao centralni informacijski posrednik te obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja i naručitelja u skladu s europskom normom.

Slijedom navedenog, obavještavamo poslovne subjekte da Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka od 01. srpnja 2019. godine može zaprimati isključivo elektroničke račune usklađene sa europskom normom i dostavljene putem centralne platforme za razmjenu elektroničkih računa Financijske agencije (FINA).

Nakon 01. srpnja 2019. godine svi računi dostavljeni u papirnatom obliku, putem e-maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatraju se valjano razmijenjenim elektroničkim računima sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, te će biti odbijeni odnosno vratit će se dobavljaču i po njima se neće vršiti plaćanja.