Nastavak obrazovanja učenika

U svezi nastavka obrazovanja učenika poslije završene trogodišnje strukovne kvalifikacije, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 152/2014), učenici su dužni:
1.Podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za nastavak obrazovanja(kao redovni učenici za šk.godinu 2020./21.) do 05.srpnja 2020.
Program strukovne kvalifikacije u kojem učenici mogu nastaviti obrazovanje je Tehničar za mehatroniku.
2.Priložiti svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole i svjedodžbu o završnom radu (izvornik ili ovjerene preslike).
3.Dokumente možete predati u tajništvu Škole ili poslati skenirane elektroničkom poštom na adresu eios@eios.hr.

Učenici mogu nastaviti obrazovanje ako imaju prosjek ocjena, svih razreda srednjeg obrazovanja u prethodno završenoj strukovnoj kvalifikaciji, najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Zahtjevi predani van naznačenog roka u točki 1. i nekompletni zahtjevi bit će odbijeni.

Ravnatelj:Darko Bašić,prof.

Također pogledajte...