Obavijest u svezi nastavka obrazovanja redovitih učenika

Klasa:602-03/18-01/24
Ur.broj:2170-56-18-01-1
Rijeka,21.svibnja 2019.

 

U svezi nastavka obrazovanja radovitih učenika poslije završene trogodišnje strukovne kvalifikacije, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi(N.N.152/2014.), učenici su dužni:

1.Podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za nastavak obrazovanja(kao redoviti učenici za šk.godinu 2019./20.) do 05.srpnja 2019.
Program strukovne kvalifikacije u kojem učenici mogu nastaviti obrazovanje  je Tehničar za mehatroniku.   
2.Priložiti svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole i svjedodžbu o završnom  radu (izvornik ili ovjerene preslike).

Učenici mogu nastaviti obrazovanje (u statusu redovitog učenika) ako imaju prosjek ocjena, svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenoj strukovnoj kvalifikaciji, najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Zahtjevi predani van naznačenog roka u točki 1. i nekompletni zahtjevi biti će odbijeni.

 

Ravnatelj:Darko Bašić,prof.

 

Također pogledajte...