U svezi nastavka obrazovanja učenika poslije završene trogodišnje strukovne kvalifikacije, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 152/2014), učenici su dužni:
1.Podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za nastavak obrazovanja(kao redovni učenici za šk.godinu 2023./24.) do 05.srpnja 2023.
2.Program strukovne kvalifikacije u kojem učenici mogu nastaviti obrazovanje je Tehničar za mehatroniku.
3.Uz pisani zahtjev treba priložiti svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole i svjedodžbu o završnom radu.
4.Dokumenti (iz točke 1. i 3.) šalju se isključivo elektroničkom poštom na adresu upisi@eios.hr , sukladno roku navedenom u točci prvoj.
Učenici mogu nastaviti obrazovanje ako imaju prosjek ocjena svih razreda srednjeg obrazovanja u prethodno završenoj strukovnoj kvalifikaciji, najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Ukoliko učenik ima prosjek ocjena svih razreda srednjeg obrazovanja u prethodno završenoj strukovnoj kvalifikaciji manji od 3,50 zaokruženo na dvije decimale odluku o nastavku obrazovanja donosi Nastavničko vijeće.
Zahtjevi predani van naznačenog roka u točci prvoj i nekompletni zahtjevi bit će odbijeni.