Obavijest u svezi nastavka obrazovanja učenika/ca

Dostavljam obavijest u svezi nastavka obrazovanja radovitih učenika poslije završene trogodišnje strukovne kvalifikacije, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi(N.N.152/2014.):

1.Učenici su dužni podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za nastavak obrazovanja(kao redoviti učenici za šk.godinu 2018./19.) do 05.srpnja 2018.
Program strukovne kvalifikacije u kojem učenici mogu nastaviti obrazovanje  je Tehničar za mehatroniku.   

2.Uz pisani zahtjev  treba priložiti svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole i svjedodžbu o završnom  radu (izvornik ili ovjerene preslike).
3.Učenici mogu nastaviti obrazovanje (u statusu redovitog učenika) ako imaju prosjek ocjena ,svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenoj strukovnoj kavilfikaciji,najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

4.Zahtjevi predani van naznačenog roka u točki 1. i nekompletni zahtjevi biti će odbijeni.

Rijeka, 18. svibnja 2018.

Ravnatelj:
Darko Bašić,prof.

Također pogledajte...