1. konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana dana 07.travnja 2017. godine

Ad/1. Ovom Odlukom prihvaća se izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora.

Ad/2.

Ovom Odlukom verificiraju se mandati svim članovima Školskog odbora.Mandat članova Š.O. je 4 godine od 07.04.2017. do 07.04.2021.

Ad/3.

Ovom Odlukom za predsjednika Školskog odbora izabran je gospodin Željko Tibljaš,prof., a za zamjenika predsjednika izabran je gospodin Dragan Putica.