Odluka 11.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 15.prosinca 2017. godine

Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da nabavi 5 kom. prijenosnih računala od tvrtke Prosat d.o.o. sa cijenom od 16.125,00 kn, i 5 kom. prijenosnih računala od tvrtke Links d.o.o. sa iznosom 16.243,75 kn