Odluke 13.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 09. ožujka 2018. godine.

 Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :

  1. D.D., na radnom mjestu nastavnika elektrotehničke skupine predmeta na neodređeno puno radno vrijeme-pripravnik.