Odluka 15.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 14. svibnja 2018. godine.

 Ad/1. Ovom Odlukom prihvaća se predložena Izmjena Godišnjeg plana i programa za šk. godinu 2017./18. na način da se u dijelu  Godišnjeg plana i programa rada za šk.godinu 2017./18., GODIŠNJI KALENDAR RADA , nenastavni dani tijekom školske godine, rečenica:

“01.06.2018. (petak) odraditi 19.5.2018.“, mijenja i glasi: “01.06.2018.(petak) odraditi 09.6.2018.“.