2. sjednica Školskog odbora održana dana 08.svibnja 2017. godine

Ad/1.

Ovom Odlukom prihvaćaju se zapisnici s 39.sjednice održane 07.04.2017.godine i 1. konstituirajuće sjednice održane također 07.04.2017.godine.

 Ad/2.

Ovom Odlukom utvrđuje se da Darko Bašić,prof. u potpunosti udovoljava svim formalnim uvjetima natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole, objavljenog 18.04.2017. u Večernjem listu .  U skladu s člankom 62. st.4. Statuta utvrđuje se lista kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja, na kojoj je Darko Bašić,prof. jedini kandidat . Sukladno odredbama Statuta, Lista kandidata upućuje se na Nastavničko vijeće, Skup radnika i Vijeće roditelja.

Ad/3.

Ovom Odlukom usvaja se predloženi tekst Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Školi Klasa:003-05/17-01/06 , Ur.Broj:2170-56-17-02-1 od 08.05.2017. godine.

Ad/4.

Ovom Odlukom ukida se Odluka Ad/6. o oslobađanju plaćanja školarine za polaznike obrazovanja odraslih, donijeta na 34.sjednici Školskog odbora  07.prosinca 2016.godine.