Održane elektroničkim putem dana 6.srpnja do 7.srpnja 2017. godine.

Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženo Financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06.2017.godine.