Ad/1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa sjednica Školskog odbora održanih 14. lipnja 2017.godine ,06.srpnja 2017. i 28.kolovoza 2017. godine.
Ad/2.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti predložene Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu.
Ad/3. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi Godišnji plan i program rada za školsku 2017./2018.godinu.
Ad/4.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi Godišnji plan i program rada obrazovanja odraslih za školsku 2017./2018.godinu.
Ad/5. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi  Kurikulum škole za 2017./2018. godinu.
Ad/6.Ovom Odlukom prihvaća se ponuda za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode ), osiguravajućeg društva EUROHERC-Rijeka od 23.08.2017. godine uz godišnju premiju od 30,00 kuna po učeniku.
Ad/7. Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o samovrednovanju Škole za šk.god. 2016./2017..
Ad/8.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave za šk.god.2016./2017..
Ad/9. Ovom odlukom daje se suglasnost ravnatelju škole da sa profesoricom S.G. potpiše Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme s danom 01. listopada 2017.
Ad/10. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi anekse ugovora o radu za rad u obrazovanju odraslih sa nastavnicima Škole.